Baar

GENEALOGIE
(Baar-van.txt)   Genealogie van Jan van Baar

Aanvullingen en eventuele correctie ontvang ik graag!
Marianne Teunis, Sperwer 33, 1834 XN St. Pancras.
tel. 072-642003

I JAN BAAR, VAN.
Hij was gehuwd met N.N..
Uit dit huwelijk:

1 JAN JANSZ BAAREN, VAN, volgt onder II-a.

2 GERRIT JANSZ BAAR(EN), VAN, volgt onder II-b.

II-a JAN JANSZ BAAREN, VAN, zoon van Jan Baar, van (I), wonende te Beemster,
overleden na 24-06-1726.

– 24-06-1726 Proc. van Jan van Baar, wonend in de Beemster, in
huw. hebbende Geertje Heyns op Gerrit van Baar, als in huw.
hebbende Grietje Klopper, mede wonende in de Beemster,
erfgenamen van Dirk Jacobsz Klopper, om maandgelden te innen
bij de bewindhebbers van de V.O.C. kamer te Amsterdam van de
genoemde Dirk Jacobsz Klopper, uitgevaren met het schip
Hogenes(?) in 1721 naar Materaas (Madras?) en naderhand
aangesteld als kwartiermeester.

Hij was gehuwd met GEERTJE HENDRIKS (HEIJNSE) TEUNISSEN, dochter van
Heijn Teunissen en Ariaantje Willeborts (Wulperts), geboren op 1-11-1691
te Edam.
Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK JANSZ BAAR, VAN, volgt onder III-a.

2 DIRK JANSZ BAAR, VAN, gedoopt op 1-12-1720 te Beemster, wonende
aldaar, overleden op 10-11-1738 aldaar.

– Doopgetuige: Grietje Jacobs.

3 ARIAANTJE JANS BAAR, VAN, geboren tussen 1720 en 1723.
Zij is getrouwd op 14-01-1742 te Beemster met DIRCK ARISZ GRAS.

4 TUNIS JANSZ BAAR, VAN, gedoopt op 26-09-1723 te Beemster, wonende
aldaar.

– Doopgetuige: Gepie Crasburg en Tunis ..?

5 TUNIS JANSZ BAAR, VAN, gedoopt op 18-04-1726 te Beemster, wonende
aldaar.

– Doopgetuige: Trijntie Dirksz.

6 TUNIS (THEWIS) JANSZ BAAR, VAN, volgt onder III-b.

7 MAGDALEENTJE JANS BAAR, VAN, gedoopt in 11-1730 te Beemster,
overleden na 2-03-1758.

– Doopgetuige: Grietje Hense.
– Magdaleentje is op 17-08-1753 en 02-03-1758 getuige bij de
doop van kinderen van haar broer Tunis.

Zij is getrouwd op 7-01-1753 te Beemster met CORNELIS CLAASZ
GRASBOER.

8 MARIJTJE JANS BAAR, VAN, gedoopt op 16-08-1733 te Beemster.

– Doopgetuige: Trijntie Dirx.

9 CORNELIS JANSZ BAAR, VAN, gedoopt op 19-07-1735 te Beemster.

– Doopgetuige: Grietie Ste..

Hij is getrouwd op 24-08-1755 te Beemster met ANTJE THEUNIS WIT, DE.

10 SIJMON JANSZ BAAR, VAN, volgt onder III-c.

II-b GERRIT JANSZ BAAR(EN), VAN, zoon van Jan Baar, van (I), wonende te
Beemster, overleden na 24-06-1726.

– DTB Huwelijk 17/54.

Hij is getrouwd op 6-05-1714 te Beemster met GRIETJE JACOBS KLOPPER,
dochter van Jacob Muesz Klopper en Ariaantje Willeborts (Wulperts),
geboren op 3-08-1687, gedoopt te Edam.
Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK GERRITSZ BAAR, VAN, gedoopt op 27-09-1719 te Beemster,
wonende aldaar.

2 JACOB GERRITSZ BAAR, VAN, volgt onder III-d.

3 ARIAANTJE GERRITS BAAR, VAN, gedoopt op 25-08-1720 te Beemster.

– Doopgetuige: Gephie.

4 MAGDALEENTJE GERRITS BAAR, VAN, gedoopt op 16-12-1721 te Beemster.

– Doopgetuige: Menno Jacobs.

5 ARIAANTJE GERRITS BAAR, VAN, gedoopt op 28-05-1723 te Beemster,
wonende aldaar.

6 ARIAANTJE GERRITS BAAR, VAN, gedoopt op 24-07-1724 te Beemster.

7 DIRK GERRITSZ BAAR, VAN, volgt onder III-e.

8 AERIAANTJE GERRITS BAAR, VAN, gedoopt op 4-10-1726 te Beemster,
wonende aldaar.

9 HENDRIK GERRITSZ BAAR, VAN, gedoopt op 16-12-1727 te Beemster,
wonende aldaar.

10 HENDRIK GERRITSZ BAAR, VAN, gedoopt op 8-05-1733 te Beemster,
wonende aldaar.

III-a HENDRIK JANSZ BAAR, VAN, zoon van Jan Jansz Baaren, van (II-a) en
Geertje Hendriks (Heijnse) Teunissen, gedoopt op 11-01-1712 te Beemster.

– Uit: Op de lange Baan, kroniek vam. de Lange, G.P. de Lange,
Asten.
– Komt ook voor in kwartierstaat Zuurbier; NGV
kwartierstatenboek 1.
– Uit: Dinkla, kavels in de Beemster: B.K. 73, Middenweg wz “Het
Eeckenhuis” 1798 Hendrik van Baar, geh. met Neeltje Aris Gras
aan Jan Conijn.

Hij is getrouwd op 15-01-1741 te Beemster met NEELTJE ARIENS GRAS,
dochter van Jacob Aris Gras en Grietje Gerrits.

– Neeltje was op 04-10-1754 getuige bij de doop van een kind van
haar man’s broer Tunis Jansz van Baar.

Uit dit huwelijk:

1 ANDREAS HENDRIKSZ BAAR, VAN, gedoopt op 28-03-1741 te Beemster.

2 GRIETJE (GEERTRUDIS) HENDRIKS BAAR, VAN, gedoopt op 15-12-1751 te
Beemster.

– Doopgetuige: Heiltje Crelisse Wortel.
– Komt voor in kwartierstaat van N.Th. Tessel. Grietje en
Jan hebben 3 kinderen.

Zij is getrouwd op 20-09-1767 te Beemster voor de kerk met JAN
(JOANNES) HENDRIKSZ DWARSSTEEG, zoon van Hendrik Jansz Dwarssteeg en
Hilletie Jong, de, gedoopt op 14-03-1745 te Beemster.

– Doopgetuige: Neeltje Konijn.

3 ARIAANTJE (ADRIANA) HENDRIKS BAAR, VAN, gedoopt op 23-03-1753 te
Beemster, wonende te De Rijp en te Beemster, overleden op 15-06-1817
te De Rijp, begraven op 19-06-1817.

– Doopgetuige: Agnes Krook.
– Getuigen bij het huwelijk van Ariaantje en Pieter waren
Maartje Claase en Hiltje Dwarssteeg.
– Zie ook kwartierstaat Brinkman, NGV Den Helder.

Zij is getrouwd op 27-12-1791 te Beemster voor de kerk met PIETER
PAPPOT, landbouwer.

4 GEERTRUDIS HENDRIKS BAAR, VAN, gedoopt op 9-04-1755 te Beemster,
wonende aldaar.

– Doopgetuige: Trijntje Pieterse.

5 MAGDALENA (LEENTJE) HENDRIKS BAAR, VAN, gedoopt op 3-05-1759 te
Beemster, wonende aldaar en te Oudorp, overleden op 26-09-1831
aldaar.

– Doopgetuige: Maartje Crelis Ouds.

Zij is in ondertrouw gegaan op 21-08-1781 te Beemster en getrouwd op
5-10-1781 aldaar (1) met KLAAS SIJMENSE DUIJN, VAN, veehouder,
wonende te Schermer, overleden op 5-04-1796 aldaar.

– Klaas was bij zijn huwelijk met Leentje weduwnaar.

Zij is getrouwd op 31-12-1797 (2) met HERMANUS JANSZ WONDEREN, VAN.

6 JAN HENDRIKSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-a.

7 JACOB HENDRIKSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-b.

III-b TUNIS (THEWIS) JANSZ BAAR, VAN, zoon van Jan Jansz Baaren, van (II-a) en
Geertje Hendriks (Heijnse) Teunissen, gedoopt op 20-04-1728 te Beemster,
wonende aldaar.

– Doopgetuige: Tunis Hense.

Hij is getrouwd op 29-11-1752 te Beemster (1) met AAGJE DIJRKZE GOEMAN.
Uit dit huwelijk:

1 GERTRUDIS TEUNIS BAAR, VAN, geboren te Beemster, gedoopt op
17-08-1753 aldaar, wonende aldaar.

– Doopgetuige: Magdaleentje Janse van Baar.

2 JOANNES TEUNISZ BAAR, VAN, geboren te Beemster, gedoopt op 4-10-1754
aldaar, wonende aldaar.

– Doopgetuige: Neeltje Aris Gras.

3 CORNELIS TEUNISZ BAAR, VAN, volgt onder IV-c.

4 THEODORUS TEUNISZ BAAR, VAN, geboren te Beemster, gedoopt op
4-01-1757 aldaar, wonende aldaar.

– Doopgetuige: Guurtje Pieterse Keet.

5 AGATHA TEUNIS BAAR, VAN, geboren te Beemster, gedoopt op 2-03-1758
aldaar, wonende aldaar.

– Doopgetuige: Magdaleentje Janse van Baar.

Hij is getrouwd op 1-10-1758 te Beemster (2) met GEERTRUIJ HENDRIKS
SCHEURS (SCHU‰R).
Uit dit huwelijk:

6 AGATHA TEUNIS BAAR, VAN, gedoopt op 20-08-1759 te Beemster.

7 AGATHA TEUNIS BAAR, VAN, gedoopt op 28-01-1761 te Beemster.

– Doopgetuige: Johanna Crelisse.

8 DIRK TEUNISZ BAAR, VAN, volgt onder IV-d.

9 HENDRIK TEUNISZ BAAR, VAN, gedoopt op 18-07-1765 te Beemster.

– Doopgetuige: Grietje Crelis.

10 HENDRIK TEUNISZ BAAR, VAN, gedoopt op 7-12-1766 te Beemster.

– Doopgetuige: Grietje Crelis.

11 JOANNA (JANNETJE) TEUNIS BAAR, VAN, gedoopt op 8-09-1769 te
Beemster, overleden op 24-07-1809 te Edam.

– Doopgetuige: Antje Dirx.

Zij is getrouwd op 12-05-1793 te Purmerend met GERRIT HOF, VAN ‘T.
(Hij is later getrouwd op 7-01-1810 te Edam met Adriaantje Jans
Bakker, geboren op 24-06-1780 te Beemster, overleden op 4-05-1844 te
Schermerhorn.)

12 MEGANDUS TEUNISZ BAAR, VAN, gedoopt op 2-11-1773 te Beemster.

– Doopgetuige: Megandus Pietersen.

13 MEGANDUS TEUNISZ BAAR, VAN, gedoopt op 7-11-1776 te Beemster.

– Doopgetuige: Megandus.

14 FEIJTJE TEUNIS BAAR, VAN.
Zij is getrouwd op 21-04-1799 te Beemster met CLAAS ZIJMENSZ
OUDIANS.

III-c SIJMON JANSZ BAAR, VAN, zoon van Jan Jansz Baaren, van (II-a) en Geertje
Hendriks (Heijnse) Teunissen.

– Getuigen bij het huwelijk van Sijmon en Neeltje zijn: Dirck
Gerritse en Claas Janse.

Hij is getrouwd op 29-11-1744 te Beemster met NEELTJE LAURENTS MOESBEEK.
Uit dit huwelijk:

1 GEERTJE (GERTRUDIS) SIJMONS BAAR, VAN, geboren in 1749 te Spierdijk,
wonende aldaar en te Alkmaar, overleden op 12-11-1825 aldaar.

– DTB Berkhout 1e huwelijk Geertje: 5/074 02-05-1773, 13/100
16-5-1773; 2e huwelijk DTB Berkhout 5/084 01-05-1779.
– Geertje is op 07-03-1788, 04-12-1789, 25-11-1791,
11-02-1793 en 13-04-1805 te Berkhout getuige bij de doop
van kinderen van haar broer Laurens.

Zij is getrouwd op 16-05-1773 te Berkhout (1) met PIETER JANSZ
DROOG.
Zij is getrouwd op 1-05-1779 te Berkhout (2) met CORNELIS TAMISZ
KLAVER.

2 LAURENS SIJMONSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-e.

3 DIRK SIJMONSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-f.

4 JAN SIJMONSZ BAAR, VAN.

– DTB Berkhout 5/073 24-04-1773, 13/100 09-05-1774.

Hij is getrouwd op 9-05-1774 te Berkhout met IMMETJE JACOBS VRORIJK,
dochter van Jacob Vrorijk, overleden na 22-06-1801.

– Immetje is 27-12-1796 en 22-06-1801 in Berkhout getuige
bij de doop van kinderem van haar man’s broer Laurens
Sijmonsz van Baar.

(Zij is later getrouwd op 18-02-1781 te Berkhout met Dirk Pietersz
Punt, zoon van Pieter Punt.)

III-d JACOB GERRITSZ BAAR, VAN, zoon van Gerrit Jansz Baar(en), van (II-b) en
Grietje Jacobs Klopper, geboren tussen 1719 en 1723, wonende te
Beemster.

– DTB Opmeer 26/258 en 21/162.

Hij is in ondertrouw gegaan op 6-04-1742 te Opmeer en getrouwd op
8-04-1742 aldaar met MAARTJE JANS BAKKER.
Uit dit huwelijk:

1 GERRIT JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-g.

2 GRIETJE (GERTRUDIS) JACOBS BAAR, VAN, geboren op 8-05-1748 te
Beemster, wonende aldaar, overleden op 8-02-1819 aldaar.

– Komt voor in kwartierstatenboek 2 van de NGV Waterland –
S.J. Staphorst, Rijenpad 15, 1324 WC Almere, tel.
03240-43503.

Zij was gehuwd met N.N..

3 PETRUS JACOBSZ BAAR, VAN, gedoopt op 16-11-1751 te Beemster, wonende
aldaar, overleden op 9-03-1829 aldaar.

– Doopgetuigen: Antje Jacobs en Aafje Gerrits.

Hij is getrouwd op 17-04-1774 te Beemster met MAARTJE (MARIA) DIRKSE
SCHINKEL.

4 ANNA JACOBS BAAR, VAN, gedoopt op 16-02-1755 te Beemster.

– Doopgetuige: Grietje Cornelisse.

5 THEODORUS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 29-10-1756 te Beemster.

– Doopgetuige: Grietje Cornelisse.

6 CORNELIUS JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-h.

7 HENDRICK JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-i.

8 DIRK JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-j.

III-e DIRK GERRITSZ BAAR, VAN, zoon van Gerrit Jansz Baar(en), van (II-b) en
Grietje Jacobs Klopper, gedoopt op 2-09-1725 te Beemster, wonende
aldaar.

– Getuigen bij het huwelijk van Dijrk en Maartje waren Theunis
van Baar en Thijs Pieterse.

Hij is getrouwd op 27-12-1750 te Beemster met MAARTJE ALBERTS WORTEL.
Uit dit huwelijk:

1 GERARDUS DIRKSZ BAAR, VAN, geboren te Beemster, gedoopt op
15-04-1752 aldaar, wonende aldaar.

– Doopgetuigen: Maartje Jans en Maartje Pieterse Moerbeek.

2 CORNELIA DIRKS BAAR, VAN, geboren te Beemster, gedoopt op 2-01-1755
aldaar.

– Doopgetuige: Grietje Albers.

3 CORNELIA DIRKS BAAR, VAN, gedoopt op 27-03-1757 te Beemster, wonende
aldaar en te Zwaag, overleden op 16-03-1815 aldaar.

– Doopgetuige: Aagje de Wit.

Zij was gehuwd met JAN BOOM.

4 ALBERTUS DIRKSZ BAAR, VAN, volgt onder IV-k.

5 CORNELIA DIRKS BAAR, VAN, gedoopt op 23-06-1760 te Beemster, wonende
aldaar.

6 PETRUS DIRKSZ BAAR, VAN, gedoopt op 1-07-1765 te Beemster.

– Doopgetuige: Antje Jans.

IV-a JAN HENDRIKSZ BAAR, VAN, zoon van Hendrik Jansz Baar, van (III-a) en
Neeltje Ariens Gras.
Hij was gehuwd met GEERTJE JANS PORTUGIES.
Uit dit huwelijk:

1 JAN JANSZ BAAR, VAN, geboren in 1777 te Wijdewormer, wonende aldaar
en te Jisp, overleden op 30-01-1814 aldaar.

2 ANTJE JANS BAAR, VAN, gedoopt op 16-05-1778 te Beemster, wonende te
Purmerland, overleden op 30-11-1858 aldaar.

– Doopgetuigen: Grietje Hendriks van Baar en Trijntje
Pieters.

Zij is getrouwd op 13-12-1801 te Purmerend met JACOB JANSZ LANGE,
DE, zoon van Jan Jacobsz Lange, de en Grietje Pieters Nes, van de,
gedoopt op 3-05-1779 te Ilpendam, landman, wonende te Ilpendam en te
Purmerland, overleden op 3-03-1847 aldaar.

3 NEELTJE JANS (ARIS??) BAAR, VAN, geboren te Limmen, gedoopt op
16-05-1778, overleden op 26-05-1845 te Landsmeer.


– Doopgetuigen: Grietje Hendriks van Baar en Trijntje
Pieters.
– Huwelijk DTB Berkhout 5/112.
– Neeltje was amper 17 zijn toen zij trouwde. Bovendien heet
zij volgens de oorspronkelijke gegevens Neeltje Aris,
terwijl haar vader Jan heet. E‚n en ander nog napluizen.

Zij is getrouwd op 17-10-1795 te Berkhout met JACOB DIRKS ZOET.

IV-b JACOB HENDRIKSZ BAAR, VAN, zoon van Hendrik Jansz Baar, van (III-a) en
Neeltje Ariens Gras.
Hij is getrouwd op 1-03-1778 te Beemster (1) met AFIE JANS ZAAN.
Uit dit huwelijk:

1 NEELTJE JACOBS BAAR, VAN, gedoopt op 17-01-1779 te Beemster, boerin,
overleden op 25-07-1845.
Zij is getrouwd op 7-04-1799 te Beemster met JAN PIETERSZ OUDIANS.

2 JOHANNES JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder V-a.

3 HIJN BAAR, VAN, gedoopt op 29-06-1781.

Hij is getrouwd op 20-08-1785 te Beemster, getrouwd op 4-09-1785 aldaar
voor de kerk (2) met TRIJNTJE WILMSE POLAND (POLANT).
Uit dit huwelijk:

4 WILM JACOBSZ BAAR, VAN, gedoopt op 27-08-1786 te Beemster.

5 HIJN JACOBSZ BAAR, VAN, gedoopt op 30-09-1787 te Beemster.

6 HIJN JACOBSZ BAAR, VAN, gedoopt op 30-11-1788 te Beemster.

7 GERTRUDIS JACOBS BAAR, VAN, gedoopt op 6-02-1790 te Beemster.

8 WILM JACOBSZ BAAR, VAN, gedoopt op 17-04-1791 te Beemster.

9 GRIETJE JACOBS BAAR, VAN, gedoopt op 28-09-1793 te Beemster.

10 NEELTJE JACOBS BAAR, VAN, gedoopt op 12-02-1798 te Beemster.

IV-c CORNELIS TEUNISZ BAAR, VAN, zoon van Tunis (Thewis) Jansz Baar, van
(III-b) en Aagje Dijrkze Goeman, geboren te Beemster, gedoopt op
30-12-1755 aldaar, wonende aldaar en te Heiloo, overleden op 20-11-1828
aldaar.

– Doopgetuige: Menno Dijrksz Goeman.
– 20-11-1828 overlijdt in het huis nr. 13 van zijn zoon Teunis
te Heiloo Cornelis van Baar, oud 76 jaar (= * ca. 1756
Beemster), weduwnaar van Klaartje Pruim.

Hij was gehuwd met KLAARTJE PRUIM, overleden voor 20-11-1828.
Uit dit huwelijk:

1 TEUNIS (CORNELISZ?) BAAR, VAN, volgt onder V-b.

2 JACOB CORNELISZ BAAR, VAN, volgt onder V-c.

IV-d DIRK TEUNISZ BAAR, VAN, zoon van Tunis (Thewis) Jansz Baar, van (III-b)
en Geertruij Hendriks Scheurs (Schu‰r), gedoopt op 6-06-1762 te
Beemster, wonende aldaar en te Edam, overleden op 25-10-1808 aldaar.

– Doopgetuige: Guurtje Pieters Keets.

Hij is getrouwd op 5-05-1793 te Beemster met AFIE PIETERSE JONG, DE,
overleden op 31-01-1803 te Edam.
Uit dit huwelijk:

1 GEERTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren rond 1795 te Kwadijk, dienstmaagd,
wonende te Kwadijk en te Hoorn, overleden op 2-06-1820 aldaar.

2 GUURTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren rond 1798 te Purmerend, wonende
aldaar en te Edam, overleden op 8-09-1834 aldaar.
Zij is getrouwd op 2-07-1820 te Edam met PETRUS BERNARDUS JOANNESZ
KESSELRING, zoon van Joannes Kesselring en Anna Maria Anderlee,
geboren rond 1795 te Edam, timmerknecht, wonende te Edam.

IV-e LAURENS SIJMONSZ BAAR, VAN, zoon van Sijmon Jansz Baar, van (III-c) en
Neeltje Laurents Moesbeek, geboren op 18-10-1753 te Berkhout,
broodbakker, wonende te De Goorn en te Berkhout, overleden op 27-06-1805
aldaar.

– Info van mevr. M.C. Luken-Sluis, Hulstlaan 101, 1702 VK
Heerhugowaard, tel. 02207-16779; zie ook kwartierstatenboek 1
van de NGV Hollands Noorderkwartier.
– Zie ook kwartierstatenoverzicht A. Smit

Hij is getrouwd op 8-06-1788 te Berkhout met NEELTJE CORNELIS
COMMANDEUR, dochter van Cornelis Commandeur, gedoopt op 9-08-1765 te
Spanbroek, wonende aldaar, overleden op 14-04-1820 te Berkhout.
Uit dit huwelijk:

1 NEELTJE LAURENS BAAR, VAN, geboren te Spierdijk, gedoopt op
4-12-1789 te Berkhout, wonende te Spierdijk.

– Doopgetuige: Geertje Sijmens van Baar.
– DTB Opmeer 24/103 en 23/177.

Zij is in ondertrouw gegaan op 22-04-1810 te Opmeer en getrouwd op
6-05-1810 aldaar met TEUNIS JACOBSZ GROOT.

2 JANTJE LAURENS BAAR, VAN, geboren te Spierdijk, gedoopt op 2-12-1790
te Berkhout, wonende te Spierdijk.

– Doopgetuige: Neeltje Jans.

3 SIJMEN LAURENSZ BAAR, VAN, geboren te Spierdijk, gedoopt op
25-11-1791 te Berkhout, wonende te Spierdijk.

– Doopgetuige: Geertje Sijmens van Baar.

4 SIJMEN LAURENSZ BAAR, VAN, volgt onder V-d.

5 CORNELIS LAURENSZ BAAR, VAN, geboren te Spierdijk, gedoopt op
30-04-1794 te Berkhout, wonende te Spierdijk.

– Doopgetuige: Maartje Cornelis Commandeur.

6 ANNA LOURENS BAAR, VAN, geboren te Spierdijk, gedoopt op 21-06-1795
te Berkhout, wonende aldaar en te Spanbroek, overleden op 6-02-1838
aldaar.
Zij is getrouwd op 28-04-1816 te Spanbroek met PIETER JACOBSZ VLAAR,
zoon van Jacob Vlaar en Neeltje Ruiter, geboren tussen 1793 en 1794
te Lambertschaag, landman en arbeider, wonende te Lambertschaag,
overleden na 1847 te Spanbroek?.

7 JAN LAURENSZ BAAR, VAN, geboren te Spierdijk, gedoopt op 27-12-1796
te Berkhout, wonende te Spierdijk.

– Doopgetuige: Jan’s tante van vaderszijde: Immetje Jacobs
Vrorijk.

8 LAURENS LAURENSZ BAAR, VAN, volgt onder V-e.

9 DIRK LAURENSZ BAAR, VAN, volgt onder V-f.

10 JACOB LAURENSZ BAAR, VAN, volgt onder V-g.

11 MAARTJE LAURENS BAAR, VAN, geboren te Spierdijk, gedoopt op
8-09-1803 te Berkhout, wonende te Spierdijk.

– Doopgetuige: Arien de Boer.

Zij is getrouwd op 5-02-1826 te Spanbroek met JAN PIETERSZ OVERMAN,
zoon van Pieter Overman en Guurtje Hofland, geboren rond 1795 te
Berkhout.

12 GEERTJE LAURENS BAAR, VAN, gedoopt op 13-04-1805 te De Goorn,
wonende aldaar en te Noordspierdijk, overleden op 1-01-1862 aldaar.

– Doopgetuige: Geertje Sijmens van Baar.
– Info uit kwartierstaat Jos Kaldenbach, boek 2 NGV Hollands
Noorderkwartier.

Zij is getrouwd op 20-06-1844 te Obdam met DIRK JANSZ DIEPEN, VAN,
zoon van Jan Ariens Diepen, van en Antje Ariesse (Dirkse) Soet,
landman.

– Dirk was zeer vermogend. Zijn derde huwelijk vond plaats
op 67-jarige leeftijd met zijn dienstbode Trijntje van 19
jaar. Hij liet haar o.s. f. 8000,– na.

(Hij is eerder getrouwd op 20-04-1822 te Heerhugowaard met Aaltje
Jacobs Bijvoet, dochter van Jacob Claasz Bijvoet en Aaltje Jans
Mulder, gedoopt op 28-10-1800 te Heerhugowaard, wonende aldaar,
overleden op 11-03-1843 te Noordspierdijk. Hij is later getrouwd op
30-06-1865 te Obdam met Trijntje Pieters Floris, geboren op
26-11-1845 te Obdam, wonende te Spanbroek, overleden op 14-01-1919
te Heerhugowaard. (Zij is later getrouwd in 1876 met Gert Thamis.))

IV-f DIRK SIJMONSZ BAAR, VAN, zoon van Sijmon Jansz Baar, van (III-c) en
Neeltje Laurents Moesbeek, geboren rond 1762 te Spierdijk, wonende
aldaar en te De Rijp, overleden op 19-09-1822 aldaar.

– Huwelijk: DTB Berkhout 23-12-1787 5/100 en 06-01-1788 13/104.

Hij is getrouwd op 6-01-1788 te Berkhout met NEELTJE JANS MUUS,
overleden na 19-12-1799.

– Doopgetuige: Neeltje is op 29-09-1798 en 19-12-1799 in
Berkhout getuige bij de doop van kinderen van haar zwager
Laurens Sijmonsz van Baar.

Uit dit huwelijk:

1 SIJMEN DIRKSZ BAAR, VAN, geboren te Spierdijk, gedoopt op 7-03-1788
te Berkhout.

– Doopgetuige: Geertje Sijmens van Baar.

IV-g GERRIT JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (III-d) en
Maartje Jans Bakker, geboren op 8-08-1745 te Beemster, tapper, wonende
te Beemster en te Ursem, overleden op 22-07-1822 aldaar.
Hij was gehuwd met MAARTJE CORNELIS COLSTER, overleden op 9-02-1793.
Uit dit huwelijk:

1 TRIJNTJE GERRITS BAAR, VAN, geboren rond 1781 te Ursem, wonende
aldaar, overleden op 3-09-1842 aldaar.

– DTB Huwelijk 10/21.

Zij is getrouwd op 20-01-1811 te Berkhout met JOHANNES JACOBSZ
SCHOUTEN, geboren rond 1792.

2 JACOB GERRITSZ BAAR, VAN, volgt onder V-h.

IV-h CORNELIUS JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (III-d)
en Maartje Jans Bakker, gedoopt op 17-06-1760 te Beemster.

– Doopgetuige: Aafje Gerrits.

Hij is getrouwd op 19-11-1786 te Beemster (1) met MAARTJE JACOBS
SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:

1 JACOB CORNELISZ BAAR, VAN, volgt onder V-i.

Hij is getrouwd op 13-09-1789 te Beemster (2) met PIETERTJE CORNELIS
OUDIANS.

IV-i HENDRICK JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (III-d) en
Maartje Jans Bakker, gedoopt op 24-02-1765 te Beemster, wonende aldaar
en te Purmerend.

– Doopgetuige: Grietje Crelis.

Hij was gehuwd met MARIJTJE PATERNOT, wonende te Purmerend, overleden
voor 1850.
Uit dit huwelijk:

1 TRIJNTJE HENDRIKS BAAR, VAN, geboren rond 1800 te Purmerend, wonende
aldaar, overleden op 13-04-1853 aldaar.

2 IMMETJE HENDRIKS BAAR, VAN, geboren rond 1804 te Purmerend, wonende
aldaar, overleden op 4-11-1843 aldaar.
Zij was gehuwd met PHILIPPUS NOOTEBOS, geboren rond 1805, besteller
van goederen.

3 KLAAS HENDRIKSZ BAAR, VAN, volgt onder V-j.

IV-j DIRK JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (III-d) en
Maartje Jans Bakker, gedoopt op 24-02-1765 te Beemster.
Hij is in ondertrouw gegaan op 13-02-1783 te Beemster en getrouwd op
2-03-1783 aldaar met ANTJE JANS BIER.
Uit dit huwelijk:

1 JACOB DIRKSZ BAAR, VAN, volgt onder V-k.

2 LEENTJE (LUWTJE) DIRKS BAAR, VAN, gedoopt op 24-04-1787 te Beemster.

IV-k ALBERTUS DIRKSZ BAAR, VAN, zoon van Dirk Gerritsz Baar, van (III-e) en
Maartje Alberts Wortel, gedoopt op 19-12-1758 te Beemster, wonende
aldaar, overleden op 15-12-1806 aldaar.

– Doopgetuige: Aagje de Wit.

Hij is getrouwd op 13-04-1788 te Beemster met NEELTJE JANS WIT, DE.
Uit dit huwelijk:

1 ANTONIA ALBERTS BAAR, VAN, geboren rond 1789 te Beemster, wonende
aldaar, overleden op 15-07-1855 aldaar.

2 DIRK ALBERTSZ BAAR, VAN, volgt onder V-l.

V-a JOHANNES JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Hendriksz Baar, van (IV-b) en
Afie Jans Zaan, geboren op 25-03-1780 te Wijdewormer.
Hij is getrouwd op 18-10-1802 te Wijdewormer met MAARTJE LANGE, DE.
Uit dit huwelijk:

1 JAN JANSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-a.

2 ANTJE JANS BAAR, VAN, geboren in 1804 te Wijdewormer.
Zij is getrouwd op 12-11-1837 te Wijdewormer met JOHANNES JANSZ NES,
VAN DE, zoon van Johannes Nes, van de en Catharina Grasboer.

3 JACOBUS JANSZ BAAR, VAN, geboren op 28-08-1812 te Jisp, wonende
aldaar, overleden op 1-07-1836 te Wijdewormer.

4 CORNELIS JANSZ BAAR, VAN, geboren in 1812 te Wijdewormer, landman,
overleden op 13-02-1841.

– Cornelis was ongehuwd.

5 JANTJE BAAR, VAN, geboren op 20-05-1814 te Jisp, wonende aldaar en
te Wijdewormer, overleden op 14-12-1881 aldaar.
Zij is getrouwd op 12-11-1837 te Wijdewormer (1) met NICOLAAS
KUIJPER, zoon van Jasper Klaasz Kuijper en Maartje Gerrits Baar,
van, geboren in 1810 te Zaandam, landman.
(Hij was eerder gehuwd met Neeltje Zoet.)
Zij is getrouwd op 11-05-1851 te Wijdewormer (2) met JACOB GERRITSZ
POEL, zoon van Gerrit Poel en Geertje Zwart, geboren in 1816 te
Beemster, landman, wonende te Beemster.

V-b TEUNIS (CORNELISZ?) BAAR, VAN, zoon van Cornelis Teunisz Baar, van
(IV-c) en Klaartje Pruim, geboren op 10-06-1784 te Limmen, dagloner,
koopman, bouwman en koopman in vee, wonende te Limmen en te Uitgeest,
overleden op 14-04-1865 te Schoorl.

– Teunis en Jannetje Ariens Stet woonden in huis nr. 15. Later
woonde Teunis met Maartje Jongkees in huis nr. 13. Mogelijk
hertrouwde hij met zijn buurvrouw.
– 20-11-1828 overlijdt in huis nr. 13 te Heiloo zijn vader
Cornelis van Baar, oud 76 jaar, weduwnaar van Klaartje Pruim.

Hij was gehuwd (1) met JANNETJE ARIENS STET, overleden voor 8-03-1814 te
Heiloo.
Uit dit huwelijk:

1 ARIE TEUNISZ BAAR, VAN, volgt onder VI-b.

2 MAARTJE TEUNIS BAAR, VAN, geboren op 13-10-1811, wonende te Heiloo,
overleden op 8-03-1814 aldaar.

– Maartje overleed in huis nr. 15.

Hij is getrouwd op 2-05-1819 te Castricum (2) met MAARTJE PIETERS
BLOOTHOOFT, dochter van Pieter Jacobsz Bloothooft en Maartje Theunis
Jongkees, geboren in 1793 te Wormer, wonende aldaar, te Uitgeest en te
Heiloo, overleden op 28-05-1847 aldaar.

De fam. Bloothooft wordt vanaf 1663 regelmatig vermeld in de
Zuid-Schermer als een geslacht van watermolenaars, dat in de
R.K. kerk te de Rijp ter kerke ging. Boek: “Swaar malen ende
Groote Arbeijdt”, beschrijving van de familie Bloothooft.
Alkmaar/Delft 1978 G. Bloothooft.

Uit dit huwelijk:

3 PIETER TEUNISZ BAAR, VAN, geboren op 14-11-1820 te Uitgeest, wonende
aldaar.

4 JANNETJE TEUNIS BAAR, VAN, geboren op 4-03-1822 te Uitgeest, wonende
aldaar.

5 CORNELIS TEUNISZ BAAR, VAN, geboren op 11-07-1823 te Heiloo, wonende
aldaar, overleden op 1-08-1823 aldaar.

– Tweeling met Gerrit, geboren in huis nr. 23 te Heiloo; de
tweeling overleed reeds na 3 weken.

6 GERRIT TEUNISZ BAAR, VAN, geboren op 11-07-1823 te Heiloo, wonende
aldaar, overleden op 2-08-1823 aldaar.

tweeling met Cornelis.

7 MAARTJE TEUNIS BAAR, VAN, geboren op 27-03-1827, dienstmeid, wonende
te Heiloo, overleden op 3-12-1846 aldaar.

8 CORNELIS TEUNISZ BAAR, VAN, volgt onder VI-c.

9 GERRIT TEUNISZ BAAR, VAN, volgt onder VI-d.

10 JACOB TEUNISZ BAAR, VAN, geboren op 31-05-1834 te Heiloo, wonende
aldaar, overleden op 7-11-1834 aldaar.

V-c JACOB CORNELISZ BAAR, VAN, zoon van Cornelis Teunisz Baar, van (IV-c) en
Klaartje Pruim, geboren rond 1787 te Loo, dagloner, wonende te Loo en te
Alkmaar, overleden op 9-01-1847 aldaar.
Hij is getrouwd op 5-05-1822 met ANTJE KLAAS MOLENAAR, dochter van Klaas
Molenaar en Maartje Krok, geboren rond 1786 te Heiloo.
(Zij was eerder gehuwd met Maarten Peters.)
Uit dit huwelijk:

1 KLAAS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 29-06-1823 te Heiloo, werkman,
overleden op 15-04-1859 te Alkmaar.

V-d SIJMEN LAURENSZ BAAR, VAN, zoon van Laurens Sijmonsz Baar, van (IV-e) en
Neeltje Cornelis Commandeur, gedoopt op 11-02-1793 te Berkhout, wonende
te Spierdijk, overleden op 5-12-1854 te Berkhout.

– Doopgetuige: Geertje Sijmens van Baar.
– Genoemd Rechtbank Hoorn inv. nr. 92 aug. 1825: Vrijwillige
mishandeling Jan Renses op 02-12-1825, geldboete f. 3.0.0.

Hij is getrouwd op 25-06-1815 te Berkhout met MAARTJE GERRITS SLOT,
dochter van Gerrit Slot en Maartje Stroomer, geboren in 1796.
Uit dit huwelijk:

1 LOURENS SIJMONSZ BAAR, VAN, geboren op 27-11-1816 te Oude Niedorp,
wonende aldaar.

2 MAARTJE SIJMONS BAAR, VAN, geboren op 14-02-1819 te Oude Niedorp,
wonende aldaar en te Uitgeest, overleden aldaar.

– Genealogie Castricum, in te zien bij de NGV afd. Hollands
Noorderkwartier.

Zij is getrouwd op 30-01-1853 te Uitgeest met MATHIJS KUIJPER, zoon
van Jan Kuijper en Guurtje Eng, van der, overleden rond 1825 te
Uitgeest.

3 GERRIT SIJMONSZ BAAR, VAN, geboren op 25-08-1820 te Berkhout,
overleden op 31-10-1820 aldaar.

4 NEELTJE SIJMONS BAAR, VAN, geboren op 30-03-1822 te Berkhout,
wonende aldaar en te Sijbekarspel, overleden op 11-10-1861 aldaar.
Zij is getrouwd op 7-07-1853 te Sijbekarspel met SIMON KLAASZ
KORVER, zoon van Klaas Korver en Geertje Floor, geboren in 1805 te
Sijbekarspel, arbeider, wonende te Sijbekarspel.
(Hij was eerder gehuwd met Maartje Zwanenburg.)

5 ELIZABETH SIJMONS BAAR, VAN, geboren op 30-06-1823 te Berkhout,
wonende aldaar, overleden op 18-07-1823 aldaar.

6 SIMON SIJMONSZ BAAR, VAN, geboren in 1826 te Berkhout, wonende
aldaar, overleden op 31-05-1827 aldaar.

7 ELIZABETH SIJMONS BAAR, VAN, geboren voor 21-08-1830 te Berkhout,
wonende aldaar, overleden op 21-08-1830 aldaar.

8 MAARTJE SIJMONS BAAR, VAN, geboren in 1830 te Spierdijk, dienstbaar,
wonende te Spierdijk en te Sijbekarspel, overleden op 27-05-1877
aldaar.
Zij was gehuwd met JAN DIRKSZ MOL, zoon van Dirk Mol en Lijsbeth
Knol, geboren in 1828 te Sijbekarspel, arbeider, wonende te
Sijbekarspel.
(Hij was eerder gehuwd met Geertje Grootjes.)

9 SIMON SIJMONSZ BAAR, VAN, geboren voor 22-10-1832 te Berkhout,
wonende aldaar, overleden op 22-10-1832 aldaar.

V-e LAURENS LAURENSZ BAAR, VAN, zoon van Laurens Sijmonsz Baar, van (IV-e)
en Neeltje Cornelis Commandeur, geboren op 29-09-1798 te Berkhout,
vetweider en landman, wonende te Berkhout, overleden op 18-09-1843 te
Wormer.

– Doopgetuige: zijn tante Neeltje Jans Muus.

Hij is getrouwd op 21-04-1822 te Oude Niedorp met ANTJE DIRKS WIT,
dochter van Dirk Jansz Wit (broodbakker) en Maartje Cornelis Bakker,
geboren op 10-11-1800 te Oude Niedorp, overleden te Wormer.
Uit dit huwelijk:

1 LOURENS LOWRIS BAAR, VAN, volgt onder VI-e.

2 NEELTJE LOWRIS BAAR, VAN, geboren op 30-04-1825 te Opmeer, wonende
aldaar, overleden op 25-02-1826 aldaar.

3 MAARTJE LOWRIS BAAR, VAN, geboren op 8-12-1825 te Opmeer, wonende
aldaar.

4 NEELTJE LOWRIS BAAR, VAN, geboren rond 1827 te Harenkarspel, wonende
aldaar en te Jisp, overleden op 1-11-1833 aldaar.

5 MAARTJE LOWRIS BAAR, VAN, geboren rond 1828 te Harenkarspel,
overleden op 25-12-1901 te Hensbroek.
Zij was gehuwd (1) met SIEM KEUNING.
Zij was gehuwd (2) met CORNELIS CORNELISZ KOOPMAN, zoon van Cornelis
Koopman en Neeltje Louwe, geboren te Monnickendam, landman, wonende
te Monnickendam.

6 CORNELIS LOWRIS BAAR, VAN, geboren rond 1830 te Zijdewind, wonende
aldaar en te Wormer, overleden op 19-09-1843 aldaar.

7 ALDERT LOWRISZ BAAR, VAN, geboren rond 1831 te Harenkarspel, wonende
aldaar en te Jisp, overleden op 12-02-1833 aldaar.

8 JAN LOWRISZ BAAR, VAN, geboren op 26-11-1832 te Jisp, wonende
aldaar, overleden op 21-01-1833 aldaar.

9 ALBERTUS (ALDERT) LOWRISZ BAAR, VAN, volgt onder VI-f.

10 NEELTJE LOWRIS BAAR, VAN, geboren op 7-04-1837 te Jisp, wonende
aldaar en te Purmerend, overleden op 22-03-1916 aldaar.
Zij is getrouwd op 23-04-1871 te Edam met GERRIT HOF, VAN ‘T,
geboren op 31-05-1829 te Egmond-Binnen, vrachtrijder, wonende te
Egmond-Binnen, overleden op 6-09-1904.

11 DIRK LOWRISZ BAAR, VAN, volgt onder VI-g.

V-f DIRK LAURENSZ BAAR, VAN, zoon van Laurens Sijmonsz Baar, van (IV-e) en
Neeltje Cornelis Commandeur, geboren op 19-12-1799 te Spierdijk,
landman, koopman en arbeider, wonende te Berkhout en te Spierdijk,
overleden op 14-12-1862 te Obdam.

– Doopgetuige: zijn tante Neeltje Jans Muus.

Hij is getrouwd op 24-04-1825 te Berkhout met ANTJE JANS MIJZEN, dochter
van Jan Mijzen en Maartje Klaas Abeel, geboren op 20-08-1808 te
Berkhout.
Uit dit huwelijk:

1 NEELTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 25-05-1826 te Spanbroek,
dienstmeid, wonende te Spanbroek en te Hensbroek, overleden op
27-08-1896 aldaar.
Zij is getrouwd op 27-04-1854 te Obdam met PIETER CORNELISZ KONIJN,
zoon van Cornelis Konijn en Aagje Mulder, geboren rond 1821 te
Berkhout, landman, wonende te Berkhout.

2 JAN DIRKSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-h.

3 LOUWRIS DIRKSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-i.

4 KLAAS DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 22-05-1830 te Obdam, wonende
aldaar, overleden op 17-06-1830 aldaar.

5 MAARTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 16-12-1831 te Obdam, wonende
aldaar en te Berkhout, overleden op 16-06-1864 aldaar.
Zij was gehuwd met CORNELIS HINKE, geboren rond 1830, metselaar.

6 KLAAS DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 29-01-1833 te Hensbroek, wonende
aldaar en te Obdam, overleden op 7-09-1863 aldaar.

7 JAN DIRKSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-j.

8 GEERTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 1-12-1837 te Obdam, wonende
aldaar en te Oude Niedorp, overleden op 9-03-1876 aldaar.
Zij was gehuwd met JACOB KOOTER, landbouwer.

9 CORNELIA DIRKS BAAR, VAN, geboren op 25-05-1841 te Obdam, wonende
aldaar en te Spanbroek, overleden op 12-01-1905 aldaar.
Zij is getrouwd op 26-04-1866 te Obdam met JAN HUIBERTSZ KARELS,
zoon van Huibert Karels (smid) en Trijntje Briefjes, geboren rond
1842 te Obdam, smid.

10 DIRK DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 22-12-1845 te Obdam, wonende
aldaar, overleden op 13-05-1850 aldaar.

11 TAMIS DIRKSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-k.

V-g JACOB LAURENSZ BAAR, VAN, zoon van Laurens Sijmonsz Baar, van (IV-e) en
Neeltje Cornelis Commandeur, gedoopt op 22-06-1801, arbeider en inlands
kramer, wonende te Spierdijk en te Medemblik, overleden op 16-05-1887
aldaar.

– Doopgetuige: Immetje Jacobs Vrorijk.

Hij is getrouwd op 3-02-1828 te Spanbroek (1) met ENGELTJE JANS SMIT,
dochter van Jan Antoons Smit en Krelisje Klaphoud, geboren rond 1797 te
Westwoud, boerendienstmeid, wonende te Westwoud.
Uit dit huwelijk:

1 CORNELIA JACOBS BAAR, VAN, geboren rond 1824 te Spanbroek, wonende
aldaar, overleden op 27-05-1859 aldaar.

2 LOUWRENS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren rond 1825 te Spanbroek, wonende
aldaar, overleden op 11-08-1833 aldaar.

3 NEELTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 10-11-1828 te Spanbroek,
wonende aldaar en te Hensbroek, overleden op 6-03-1862 aldaar.
Zij was gehuwd met KLAAS MAK.

4 JAN JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-l.

5 LOUWRIS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 5-01-1831.

6 DIRK JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 28-07-1832 te Spanbroek, wonende
aldaar, overleden op 10-08-1833 aldaar.

7 CRELISJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 27-08-1833 te Spanbroek,
wonende aldaar.

8 LOUWRIS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 25-03-1835 te Spanbroek,
wonende aldaar, overleden op 6-05-1838 aldaar.

9 LOUWRENS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren rond 1841 te Spanbroek, wonende
aldaar, overleden op 9-04-1845 aldaar.

10 ANTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 23-01-1843 te Spanbroek, wonende
aldaar, overleden op 29-12-1844 aldaar.

Hij is getrouwd op 11-04-1872 te Spanbroek (2) met LAMBERTA HOUTERS
HOOGLAND, dochter van Houter Hoogland en Magdalena Hoekenius, geboren
rond 1806.
(Zij was eerder gehuwd met Simon Meel.)

V-h JACOB GERRITSZ BAAR, VAN, zoon van Gerrit Jacobsz Baar, van (IV-g) en
Maartje Cornelis Colster, geboren op 30-11-1783 te Ursem, broodbakker,
wonende te Berkhout?, overleden op 17-01-1846.

– Komt voor in kwartierstatenboek 1 NGV, Luken.
– Huwelijk: DTB 10/119.

Hij is in ondertrouw gegaan op 4-04-1807 te Schermerhorn en getrouwd op
19-04-1807 te Berkhout (1) met AAGJE GERRITS HOF, VAN ‘T, dochter van
Gerrit Hof, van ‘t en Maartje Leeuw, de, gedoopt op 3-10-1783 te
Beemster, overleden op 20-09-1826 te Heerhugowaard.
Uit dit huwelijk:

1 MAARTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 18-12-1807 te De Rijp, wonende
aldaar en te Heerhugowaard, overleden op 2-12-1854 aldaar.

– Komt voor in kwartierstaat Luken, NGV kwartierstatenboek
1.

Zij is getrouwd op 20-11-1826 te Heerhugowaard met THEODORUS SIMONSZ
BUISMAN, zoon van Simon Buisman en Aagje Kleef, van, gedoopt op
8-02-1804 te Wervershoof, bakkersknecht en dagloner, overleden op
16-12-1859 te Heerhugowaard.

2 GERRIT JACOBSZ BAAR, VAN, gedoopt op 14-11-1808 te Beemster.

3 JANNETJE JACOBS BAAR, VAN, geboren rond 1810 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 26-02-1812 aldaar.

4 TRIJNTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 17-02-1811 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 15-05-1814 aldaar.

5 JANNETJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 14-05-1812 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 21-06-1812 aldaar.

6 GERRIT JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 26-06-1813 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 5-11-1813 aldaar.

7 ANTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 12-10-1814 te Heerhugowaard,
wonende aldaar en te Ursem, overleden op 16-11-1871 aldaar.
Zij was gehuwd met PIETER BORST, geboren rond 1808, landman.

8 GERRIT JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-m.

9 PIETER JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-n.

10 JANTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 25-05-1819 te Heerhugowaard.
Zij is getrouwd op 9-05-1852 te Oude Niedorp met THEWIS JOANNES
JACOBSZ SNIEDERS, zoon van Jacobie Snieders en Wilhelmina Snieders,
geboren rond 1808.
(Hij was eerder gehuwd met Margaretha Lampe.)

11 LIJSBETH JACOBS BAAR, VAN, geboren op 29-06-1820 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 9-08-1820 aldaar.

12 LIJSBETH JACOBS BAAR, VAN, geboren op 7-11-1821 te Heerhugowaard,
wonende aldaar en te Oudorp, overleden op 29-05-1886 aldaar.
Zij is getrouwd op 25-04-1846 te Oudorp (1) met GERRIT JANSZ
LEERING, zoon van Jan Leering en Antje Jonker, geboren rond 1817,
dagloner.
Zij is getrouwd op 9-01-1875 te Oudorp (2) met PIETER KLAASZ
BLOOTHOOFD, zoon van Klaas Bloothoofd en Neeltje Pater, geboren rond
1828 te Oudorp, winkelier.
(Hij was eerder gehuwd met Sijtje Groenewoud.)

Hij is getrouwd op 18-06-1829 te Heerhugowaard (2) met TRIJNTJE ARIENS
MAK, dochter van Arie Mak (landman) en Neeltje Lange, de, geboren op
21-06-1806 te Ursem, dienstbode.
Uit dit huwelijk:

13 NEELTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 13-04-1830 te Heerhugowaard,
dienstmeid, wonende te Heerhugowaard, overleden op 21-03-1909
aldaar.
Zij is getrouwd op 1-05-1851 te Obdam met CORNELIS ARI‰NSZ BORST,
zoon van Ari‰n Borst en Pietertje Wester, landman.

14 AAGJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 29-06-1831 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 29-11-1831 aldaar.

15 ARIE JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 29-06-1831 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 3-09-1831 aldaar.

16 ARIE JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 6-01-1833 te Heerhugowaard,
wonende aldaar.

17 DIRK JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-o.

18 CATHARINA JACOBS BAAR, VAN, geboren op 7-03-1834 te Heerhugowaard,
wonende aldaar en te Hoogwoud, overleden op 4-07-1912 aldaar.
Zij was gehuwd met KLAAS PIETERSZ DEKKER, zoon van Pieter Dekker en
Cornelia Bout, geboren rond 1841 te Hoogwoud, arbeider, wonende te
Hoogwoud.

19 JAN JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-p.

20 JACOB JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-q.

21 CORNELIS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 10-03-1842 te Oudorp,
overleden op 29-03-1842 aldaar.

Hij is getrouwd op 20-04-1844 te Oudorp (3) met MARIJTJE JANS BRUIN,
dochter van Jan Hendrikse Bruijn en Maartje Pieters Melker, geboren op
8-02-1786 te Egmond-Binnen, wonende aldaar.

V-i JACOB CORNELISZ BAAR, VAN, zoon van Cornelius Jacobsz Baar, van (IV-h)
en Maartje Jacobs Schouten, gedoopt op 17-11-1787 te Beemster, koopman
en burgemeester, wonende te Beemster, te Opmeer en te Spanbroek,
overleden op 7-05-1846 te Opmeer.

– Huwelijk Jacob en Joanna in Beemster 26-01-1805.
– 20 Herfstmaand 1809 acte van scheiding not. Jan Buisman
Schermerhorn; eigenaar van ‘Oud Korenstein’, later ‘Huis te
Neck’.

Hij is in ondertrouw gegaan op 3-02-1805 te Opmeer en getrouwd op
17-02-1805 aldaar met JANNETJE JACOBS WEVER, wonende te Opmeer en te
Spanbroek.
Uit dit huwelijk:

1 CORNELIS JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-r.

2 JACOB JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-s.

3 MAARTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren rond 1811 te Spanbroek, wonende
aldaar, overleden op 14-01-1812 aldaar.

V-j KLAAS HENDRIKSZ BAAR, VAN, zoon van Hendrick Jacobsz Baar, van (IV-i) en
Marijtje Paternot, geboren op 9-04-1810 te Purmerend, timmerman, wonende
te Purmerend en te Amsterdam, overleden op 28-01-1871 aldaar.
Hij is getrouwd te 10-11-1850 (1) met NEELTJE EIJK, VAN, dochter van
Onbekend en Liesbeth Eijk, van, geboren rond 1824 te Purmerend, wonende
aldaar, overleden op 2-05-1854 aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 MARIA ELISABETH BAAR, VAN, geboren op 23-12-1851 te Purmerend,
wonende aldaar.

– Maria vertrekt 16-03-1887 naar Grand Rapids (USA).

2 ELISABETH MARIA BAAR, VAN, geboren op 12-02-1854 te Purmerend,
wonende aldaar, overleden op 14-02-1855 aldaar.

Hij is getrouwd op 30-04-1859 te Purmerend (2) met JULIA CATHARINA
ROLAND, dochter van Joseph Roland (schoenmaker) en Maria Kehl, geboren
op 17-06-1823 te Leiden, dienstbode.
Uit dit huwelijk:

3 CECILIA HENDRIKA MARIA BAAR, VAN, geboren op 2-04-1860 te Purmerend,
wonende aldaar, overleden op 4-07-1862 aldaar.

4 HENDRIK NICOLAAS JOSEPH BAAR, VAN, volgt onder VI-t.

5 MARIA GEERTRUIDA BAAR, VAN, geboren op 7-07-1867 te Purmerend,
dienstbode en naaister, wonende te Purmerend.
Zij is getrouwd op 23-11-1904 te Amsterdam met JOHANNES FRANCISCUS
LEONARDUS GIEBLING, zoon van Johannes Franciscus Antonius Giebling
en Maria Theresia Licker, geboren rond 1851 te Amsterdam,
schoenmaker, wonende te Amsterdam.
(Hij was eerder gehuwd met Alide Catharina Gieskens.)

V-k JACOB DIRKSZ BAAR, VAN, zoon van Dirk Jacobsz Baar, van (IV-j) en Antje
Jans Bier, gedoopt op 1-07-1785 te Beemster, landbouwer en herbergier,
wonende te Beemster en te Schermerhorn, overleden op 16-11-1863 aldaar.
Hij is in ondertrouw gegaan op 19-04-1806 te Beemster en getrouwd op
4-05-1806 aldaar met ELISABETH GERRITS HOF, VAN ‘T, dochter van Gerrit
Hof, van ‘t en Maartje Leeuw, de, geboren op 19-07-1782 te Beemster,
wonende aldaar en te Schermerhorn, overleden op 30-12-1848 aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 ANNE JACOBS BAAR, VAN, geboren te Schermerhorn, gedoopt op 1-04-1807
te Beemster, wonende te Schermerhorn, overleden op 11-07-1864 te
Beemster.
Zij is getrouwd op 30-01-1830 te Schermerhorn met JACOB HENDRIKSZ
JONKER, zoon van Henricus Jonker (landman) en Grietje Jacobs
Scholten, geboren op 19-02-1805 te Ilpendam, landman, wonende te
Ilpendam.

2 MAARTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 7-08-1813 te Schermerhorn,
wonende aldaar, overleden op 11-05-1845 aldaar.
Zij is getrouwd op 20-04-1836 te Schermerhorn met BRUNO DERKSZ
DUDINK, zoon van Derk Dudink en Marijtje Helde, van de, geboren op
25-02-1810 te Beemster, timmerman, wonende te Beemster, overleden op
27-08-1877.
(Hij was later gehuwd met Cornelia Hof, van ‘t, geboren op
21-10-1826 te Egmond-Binnen, overleden op 7-02-1882 te
‘s-Hertogenbosch.)

3 DIRK JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VI-u.

V-l DIRK ALBERTSZ BAAR, VAN, zoon van Albertus Dirksz Baar, van (IV-k) en
Neeltje Jans Wit, de, geboren op 25-11-1792 te Beemster, landbouwer,
wonende te Beemster, overleden op 24-10-1829 aldaar.
Hij is getrouwd op 12-02-1817 te Beemster met AAGJE JACOBS BLEEKER,
dochter van Jacob Bleeker en Trijntje Boertsen, geboren rond 1795 te
Eenigenburg, boerendienstmaagd.
Uit dit huwelijk:

1 NEELTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 21-10-1819 te De Rijp, wonende
aldaar en te Wormer, overleden op 27-03-1872 aldaar.
Zij was gehuwd met CORNELIS MEIJER.

2 TRIJNTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 25-03-1821 te De Rijp, wonende
aldaar en te Beemster, overleden op 15-05-1848 aldaar.
Zij was gehuwd met CORNELIS STAM, warmoezier.

3 ARIAANTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 11-02-1823 te De Rijp, wonende
aldaar, te Graft en te Beemster, overleden op 3-02-1860 aldaar.
Zij was gehuwd met PIETER KENTER, warmoezier.

4 ALBERT DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 18-10-1824 te De Rijp, wonende
aldaar en te Beemster, overleden op 14-10-1863 aldaar.
Hij was gehuwd met ? LAMPE.

5 MAARTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 15-12-1826 te De Rijp, wonende
aldaar en te Beemster, overleden op 25-07-1827 aldaar.

6 JACOB DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 16-04-1829 te Beemster, overleden
op 16-04-1829 aldaar.

7 MAARTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 16-04-1829 te Beemster,
overleden op 21-01-1857.
Zij was gehuwd met ARIAAN OUDEJANS, warmoezier.

VI-a JAN JANSZ BAAR, VAN, zoon van Johannes Jacobsz Baar, van (V-a) en
Maartje Lange, de, geboren op 2-10-1803 te Wijdewormer, veehouder en
landman, wonende te Wijdewormer, overleden op 20-05-1867 aldaar.
Hij is getrouwd op 11-05-1856 te Wijdewormer met GRIETJE JACOBS
OUDEJANS, dochter van Jacob Oudejans en Aaltje Oudejans, geboren op
3-10-1812 te Beemster, wonende aldaar en te Wijdewormer, overleden op
11-05-1856 aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 AALTJE MARIA JANS BAAR, VAN, geboren op 8-09-1839 te Wijdewormer,
wonende aldaar en te Beemster, overleden op 14-12-1891 aldaar.
Zij is getrouwd op 27-04-1865 met JAN JANSZ KONIJN, zoon van Jan
Konijn en Neeltje Oudejans, geboren op 13-07-1841 te Beemster,
landman.

2 MAARTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 8-01-1843 te Wijdewormer, wonende
aldaar, overleden op 11-02-1890 aldaar.

3 ANTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 13-08-1845 te Wijdewormer, wonende
aldaar en te Purmerend, overleden op 30-10-1900 aldaar.

4 JACOBUS JOHANNIS JANSZ BAAR, VAN, geboren op 2-12-1849 te
Wijdewormer, overleden op 31-12-1908 te Beemster.

– Jacobus was ongehuwd.

VI-b ARIE TEUNISZ BAAR, VAN, zoon van Teunis (Cornelisz?) Baar, van (V-b) en
Jannetje Ariens Stet, geboren op 12-05-1806 te Heiloo, dagloner, wonende
te Heiloo, overleden op 21-07-1849 aldaar.
Hij is getrouwd op 29-07-1838 te Heiloo met GUURTJE LOURIS DEKKER,
dochter van Louris Dekker en Antje Noort, geboren rond 1816 te Heiloo,
boerin, wonende te Heiloo.
Uit dit huwelijk:

1 LOUWERENS ARI‰NSZ BAAR, VAN, geboren op 3-10-1838 te Heiloo, wonende
aldaar, overleden op 23-05-1845 aldaar.

2 JANNETJE ARI‰NS BAAR, VAN, geboren op 3-04-1841 te Heiloo, wonende
aldaar.
Zij is getrouwd op 14-04-1864 te Koedijk (1) met NICOLAAS SIMONSZ
WOKKE, zoon van Simon Wokke en Pietertje Bakkum, geboren rond 1837
te Heiloo, landbouwer.
Zij was gehuwd (2) met NICOLAAS DIRKSZ VREEKER, zoon van Dirk
Vreeker en Marijtje Dribbeld, geboren rond 1861 te Alkmaar,
landbouwer, wonende te Alkmaar.

3 LOUWRIS ARI‰NSZ BAAR, VAN, geboren op 10-10-1846 te Heiloo, wonende
aldaar.

VI-c CORNELIS TEUNISZ BAAR, VAN, zoon van Teunis (Cornelisz?) Baar, van (V-b)
en Maartje Pieters Bloothooft, geboren op 30-10-1828 te Heiloo,
landbouwer en binnenlands koopman, wonende te Heiloo, overleden op
21-01-1870 te Schoorl.
Hij is getrouwd op 25-11-1860 te Schoorl met TRIJNTJE (CATHARINA) JANS
BOERSEN, dochter van Jan Boersen en Catharina Duijn, geboren rond 1828
te Alkmaar, wonende aldaar.
(Zij was eerder gehuwd met Pieter Stuijfbergen.)
Uit dit huwelijk:

1 GUURTJE CORNELIS BAAR, VAN, geboren op 15-09-1861 te Schoorl,
wonende aldaar, overleden op 17-12-1861 aldaar.

2 DOODGEBOREN DOCHTER, geboren op 16-02-1863 te Schoorl.

3 JOHANNES CORNELISZ BAAR, VAN, geboren op 29-04-1864 te Schoorl,
boerenknecht.

4 DOODGEBOREN ZOON, geboren op 22-08-1865 te Schoorl.

5 ANTONIUS CORNELISZ BAAR, VAN, geboren op 18-01-1867 te Schoorl,
wonende aldaar.
Hij is getrouwd op 10-02-1889 te Krommenie met JOHANNA HENDRIKS
LAAN, VAN DER, dochter van Hendrik Laan, van der (wever) en Maria
Molenkamp, geboren rond 1865 te Krommenie.

6 PIETER CORNELISZ BAAR, VAN, geboren op 19-03-1868 te Schoorl,
wonende aldaar, overleden op 13-07-1868 aldaar.

7 WILHELMINA CORNELIS BAAR, VAN, geboren op 13-10-1869 te Schoorl,
wonende aldaar, overleden op 18-09-1871 aldaar.

VI-d GERRIT TEUNISZ BAAR, VAN, zoon van Teunis (Cornelisz?) Baar, van (V-b)
en Maartje Pieters Bloothooft, geboren op 8-03-1832 te Heiloo, koopman
1884, wonende te Heiloo en te Alkmaar.

Gerrit kreeg vrijstelling van dienstplicht Nationale Militie
wegens loting nr. 13, geregistreerd nr. 5150.
Signalement: lengte 1 el, 6 pm, 0 dm. 8 st., smal aangezicht,
spitse neus, hoog voorhoofd, blauwe ogen, spitse kin, mond
ordinair, haar en wenkbrauwen bruin; geen merkbare tekenen.
Gerrit woonde in 1884 te Alkmaar, daarvoor woonde hij in Heiloo.

Hij is getrouwd op 2-12-1855 te Zuid-Scharwoude met AALTJE FLORIS,
dochter van Jan Bartsz Floris (dagloner en dienstknecht) en Trijntje
(Catharina) Ariens Jonker, geboren op 14-09-1827 te Zuid-Scharwoude,
wonende te Alkmaar.

Aaltje woonde in 1884 te Alkmaar.

Uit dit huwelijk:

1 TEUNIS GERRITSZ BAAR, VAN, geboren op 10-09-1857 te Heiloo,
warmoezier, wonende te Heiloo.
Hij is getrouwd op 5-02-1882 te Alkmaar met MARIA JACOBS KOOPMAN,
dochter van Jacobus Koopman (arbeider) en Catharina Welboren,
geboren te Arensdonck (Belgi‰), dienstbode.

2 JOHANNES GERRITSZ BAAR, VAN, volgt onder VII-a.

3 MARIA GERRITS BAAR, VAN, geboren op 3-05-1863 te Alkmaar, overleden
op 5-07-1949 aldaar, begraven op 8-07-1949 aldaar.

Maria werd begraven op de R.K. begraafplaats St. Barbara te
Alkmaar.

Zij is getrouwd op 1-06-1884 te Alkmaar (1) met ARIE RIJPER, zoon
van Pieter Rijper (arbeider en koopman) en Marijtje (Maria)
Frederiks Matsen (dienstmeid), geboren op 24-06-1861 te Zijpe,
zadelmaker, wonende te Alkmaar, overleden op 2-12-1892 aldaar,
begraven op 6-12-1892 aldaar.

– Arie Rijper diende bij het 2e regiment vesting artillerie
te Amsterdam.
Hij overleed een maand na de geboorte van zijn dochter
Cornelia.
– Op de trouwdag van Arie Rijper en Maria van Baar trouwden
ook Arie’s zuster
Aijentje Rijper met Maria’s broer Johannes van Baar.
– Arie en Maria woonden o.a.:
Ropjeskuil 130 in 1887
Sliksteeg 4
Groot Nieuwland 9 in 1892
Paardensteeg 15, wijk B; hier overleed Arie
Arie werd begraven op de R.K. begraafplaats St. Barbara te
Alkmaar.

Zij is getrouwd op 24-10-1897 te Alkmaar (2) met J. VENNEKER,
geboren op 22-07-1857 te Oudorp, overleden op 25-03-1922 te Alkmaar.

4 ARIE GERRITSZ BAAR, VAN, geboren op 10-07-1864 te Alkmaar.

– Vermoedelijk overleden 21-07-1829.

5 CORNELIS GERRITSZ BAAR, VAN, geboren op 6-12-1865 te Alkmaar,
overleden op 16-03-1866 aldaar.

6 CORNELIS GERRITSZ BAAR, VAN, geboren op 12-02-1868 te Alkmaar,
overleden op 3-03-1868 aldaar.

VI-e LOURENS LOWRIS BAAR, VAN, zoon van Laurens Laurensz Baar, van (V-e) en
Antje Dirks Wit, geboren op 4-02-1823 te Opmeer, broodbakker, overleden
op 30-11-1885 te Edam.
Hij is getrouwd op 28-01-1849 te Edam (1) met MARIA ARNOLDUS NABB‚,
dochter van Arnoldus Nabb‚ (koopman) en Elisabeth Pieke.
Uit dit huwelijk:

1 LAURENTIUS LOURENSZ BAAR, VAN, geboren op 15-12-1849 te Purmerend,
wonende aldaar, overleden op 7-01-1850 aldaar.

2 ANNA MARIA LOURENS BAAR, VAN, geboren op 22-03-1851 te Edam, wonende
aldaar.
Zij is getrouwd op 14-02-1875 te Edam met JOHANNES JOHANNESZ
BIGGELAAR, VAN DEN, zoon van Johannes Biggelaar, van den en
Wilhelmina Catharina Jansen, huis-/rijtuigschilder.

3 ARNOLDUS LAURENTIUS LOURENSZ BAAR, VAN, geboren op 6-04-1852 te
Edam, wonende aldaar, overleden op 14-05-1852 aldaar.

Hij is getrouwd op 21-11-1852 te Edam (2) met LEENTJE ALBERTS DAM VAN,
dochter van Albert Dam, van en Mietje Bleekemolen.
Uit dit huwelijk:

4 MARIA LOURENS BAAR, VAN, geboren op 16-10-1853 te Edam, wonende
aldaar.
Zij was gehuwd met JOHANNES ADRIANUS EGIDIUS JOZEPHSZ GERLACH, zoon
van Joseph Francois Gerlach (besteller) en Apolonia Verbrugge.

5 LAURENTIUS LOURENSZ BAAR, VAN, geboren op 13-01-1856 te Edam,
wonende aldaar.

6 ALBERTUS LOURENSZ BAAR, VAN, volgt onder VII-b.

7 FRANCISCUS JOHANNESZ BAAR, VAN, geboren op 10-07-1860, broodbakker.
Hij is getrouwd op 6-06-1885 te Edam met ANNA MARIA EGBERTS GROEN,
dochter van Egbert Groen en Eefje Dijk, van, geboren rond 1860 te
Purmerend, wonende aldaar.

8 JOHANNES JACOBUSZ BAAR, VAN, volgt onder VII-c.

9 DIRK LOURENSZ BAAR, VAN, geboren op 18-03-1865 te Edam, wonende
aldaar, overleden op 3-04-1865 aldaar.

10 THEODORUS LOURENSZ BAAR, VAN, geboren te Edam, wonende aldaar,
overleden op 26-06-1866 aldaar.

Hij is getrouwd op 26-08-1866 te Edam (3) met MARGARETHA GERRITS ESSER,
dochter van Gerardus Theodorus Esser en Lijsbeth Pruimers, geboren op
4-10-1836 te Edam, dienstbode.
Uit dit huwelijk:

11 GERARDUS LOURENSZ BAAR, VAN, geboren op 19-09-1875 te Edam.

VI-f ALBERTUS (ALDERT) LOWRISZ BAAR, VAN, zoon van Laurens Laurensz Baar, van
(V-e) en Antje Dirks Wit, geboren op 3-07-1834 te Jisp, kleermaker en
koopman, wonende te Jisp.
Hij is getrouwd op 25-05-1862 te Monnickendam met GEERTJE (GEERTRUIDA)
GERRITS GROEN, dochter van Gerrit Groen en Barendje Poppes Stalma,
geboren rond 1836 te Monnickendam, wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 ANNA ALBERTS BAAR, VAN, geboren op 25-05-1863 te Opmeer, wonende
aldaar en te Medemblik, overleden op 24-04-1895 aldaar.
Zij is getrouwd op 1-02-1891 te Medemblik met PIETER THEODORUSZ
HOEK, zoon van Theodorus Hoek (landbouwer) en Francisca Sta, geboren
rond 1868 te Medemblik, boerenknecht, wonende te Medemblik.

2 BARENDINA ALBERTS BAAR, VAN, geboren op 1-06-1866 te Opmeer,
dienstbode, wonende te Opmeer, te Amsterdam en te Hoorn.

– Barendina vertrekt 21-02-1901 van Amsterdam naar Hoorn.

Zij is getrouwd op 3-05-1901 te Hoorn met CORNELIS PETRUS NICOLAASZ
PAUK, zoon van Nicolaas Pauk en ? Hof, van ‘t, geboren op 28-04-1877
te Hoorn, wonende aldaar.

3 ELISABETH ALBERTS BAAR, VAN, geboren op 22-10-1868 te Opmeer,
wonende aldaar.

4 NEELTJE ALBERTS BAAR, VAN, geboren op 27-09-1870 te Opmeer, wonende
aldaar en te Hoorn, overleden op 7-04-1897 aldaar.
Zij was gehuwd met JOHANNES CORNELIS HAGEMAN, geboren op 4-10-1872
te Opmeer, goudsmid, wonende te Opmeer.

5 GERRIT ALBERTSZ BAAR, VAN, geboren op 4-10-1872 te Opmeer, wonende
aldaar.

6 LAURENTIUS ALBERTSZ BAAR, VAN, geboren op 29-09-1875 te Hoogwoud,
goudsmidsknecht, wonende te Hoogwoud en te Hoorn, overleden op
25-06-1894 aldaar.

VI-g DIRK LOWRISZ BAAR, VAN, zoon van Laurens Laurensz Baar, van (V-e) en
Antje Dirks Wit, geboren op 10-02-1840 te Wormer, broodbakkersknecht en
winkelier.
Hij is getrouwd op 26-01-1868 te Edam (1) met GEERTRUIDA BARENDS
COBELENS, dochter van Barend Cobelens en Catharina Klaver, geboren rond
1840, dienstbode.
Uit dit huwelijk:

1 CATHARINA DIRKS BAAR, VAN, geboren op 15-11-1868 te Edam,
dienstbode, wonende te Edam, overleden op 13-02-1903 aldaar.
Zij was gehuwd met HENDRIK CORNELISZ BREUKELS, zoon van Cornelis
Breukels en Sophia Dijk, van, geboren rond 1869 te Edam, winkelier,
wonende te Edam.

2 ANNA DIRKS BAAR, VAN, geboren op 16-04-1870 te Edam.

Hij is getrouwd op 12-11-1871 te Edam (2) met MATILDA FREDERIKS TEEUWEN,
dochter van Frederik Joseph Teeuwen en Jacoba Wilhelmina Staal, geboren
in 1838 te Liempde, dienstbode.
Uit dit huwelijk:

3 HILLEGONDA JACOBA DIRKS BAAR, VAN, geboren op 11-09-1872 te Edam,
wonende aldaar, overleden op 12-09-1872 aldaar.

4 FREDERIK JOSEPH DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 22-01-1874 te Edam,
wonende aldaar, overleden op 8-05-1874 aldaar.

5 PETRUS DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 17-04-1875 te Edam, wonende
aldaar, overleden op 8-11-1875 aldaar.

6 FREDERIK JOSEPH DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 18-07-1876 te Edam,
wonende aldaar, overleden op 25-08-1876 aldaar.

7 MATILDA DIRKS BAAR, VAN, geboren op 8-07-1877 te Edam,
kinderjuffrouw, wonende te Edam.
Zij is getrouwd op 18-09-1898 te Edam met HENDRIK HENDRIKSZ KENTER,
zoon van Hendrik Kenter (tuinman) en Aafje Buisman, geboren rond
1872 te Enkhuizen, onderwijzer, wonende te Enkhuizen.

8 FRANCISCUS DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 4-11-1878 te Edam, wonende
aldaar, overleden op 4-11-1879 aldaar.

9 JACOBA WILHELMINA DIRKS BAAR, VAN, geboren op 13-12-1879 te Edam,
wonende aldaar.
Zij is getrouwd op 3-11-1907 te Edam met HERMANUS BERNARDUS
HENDRIKSZ WINKEL, zoon van Hendrik Winkel en Geertruida Cobelens,
geboren op 20-09-1871 te Monnickendam, hoefsmid, wonende te
Monnickendam.

10 LOURENS DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 14-08-1881 te Edam, wonende
aldaar, overleden op 14-10-1881 aldaar.

VI-h JAN DIRKSZ BAAR, VAN, zoon van Dirk Laurensz Baar, van (V-f) en Antje
Jans Mijzen, geboren op 9-10-1827 te Spanbroek, arbeider, boerenknecht
en landman, wonende te Spanbroek en te Obdam, overleden op 25-07-1903
aldaar.
Hij is getrouwd op 24-04-1853 te Obdam met MAARTJE SIMONS SCHUYTEMAKER,
dochter van Simon Schuytemaker en Immetje Ursem, geboren rond 1828.
Uit dit huwelijk:

1 IMMETJE JANS BAAR, VAN, geboren op 5-06-1857 te Obdam, wonende
aldaar.
Zij is getrouwd op 20-04-1882 te Obdam met DIRK JACOBSZ SMAL, zoon
van Jacob Smal (rietdekker) en Marijtje Veldboer.

2 ANTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 21-07-1862 te Obdam, dienstbode,
wonende te Obdam.

VI-i LOUWRIS DIRKSZ BAAR, VAN, zoon van Dirk Laurensz Baar, van (V-f) en
Antje Jans Mijzen, geboren op 15-04-1829 te Spanbroek, melkverkoper en
arbeider, wonende te Spanbroek en te Hoorn, overleden op 16-03-1874
aldaar.
Hij is getrouwd op 28-11-1862 te Hoorn met JOHANNA JACOBA JANS BRONNER,
dochter van Jan Bronner (metselaar) en Johanna Jacoba Faust, geboren
rond 1836 te Hoorn, wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 ANNA LOURENS BAAR, VAN, gedoopt op 6-10-1863, dienstbode.

– Genoemd in het Stamboek kinderen RC Weeshuis Hoorn, inv.
nr. 68. Anna verbleef in dit Weeshuis van 1874 t/m
01-05-1884.

Zij is getrouwd op 22-06-1887 te Amsterdam (1) met PIETER HERMANUSZ
TRAMP‚, zoon van Hermanus Tramp‚ en Maria Gerver, geboren op
28-12-1864 te Hoorn, schilder.
Zij is getrouwd op 11-08-1897 te Amsterdam (2) met FRANCISCUS
JOSEPHUS JOHANNES RICHARDSZ THEISEN, zoon van Richard Ludger Theisen
en Johanna Maria Sommer, geboren rond 1854 te Zevenaar, schilder,
wonende te Zevenaar.
(Hij was eerder gehuwd met Cornelia Maria Mulder, de.)

2 JOHANNES LOURENSZ BAAR, VAN, geboren op 10-07-1865 te Hoorn,
kleermaker.

3 THEODORUS LOURENSZ BAAR, VAN, geboren op 6-05-1867 te Hoorn,
timmerman, wonende te Hoorn, te Amsterdam en te Rotterdam.

– Theodorus vertrekt 21-8-1894 van amsterdam naar Rotterdam.

VI-j JAN DIRKSZ BAAR, VAN, zoon van Dirk Laurensz Baar, van (V-f) en Antje
Jans Mijzen, geboren op 11-10-1835 te Spanbroek, arbeider, wonende te
Spanbroek, overleden op 2-04-1883 te Berkhout.
Hij is getrouwd op 23-04-1868 te Obdam met ELISABETH JANS BAKKER,
dochter van Jan Bakker en Neeltje Groot, geboren te Obdam, wonende
aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 NEELTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 3-05-1869 te Obdam, wonende
aldaar.
Zij is getrouwd op 25-04-1894 te Ursem met PIETER CORNELISZ
OVERBOOM, zoon van Cornelis Overboom (koopman) en Grietje Schaap,
geboren rond 1866 te Ursem, arbeider, wonende te Ursem.

2 ANTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 2-05-1872 te Obdam, dienstbode,
wonende te Obdam.
Zij is getrouwd op 19-12-1895 te Ursem met CORNELIS CORNELISZ
PRINSE, zoon van Cornelis Prinse en Neeltje Sijts, geboren rond 1860
te Ursem, landbouwer, wonende te Ursem.
(Hij was eerder gehuwd met Antje Koppes.)

3 DIRK JANSZ BAAR, VAN, geboren op 13-06-1874 te Berkhout, wonende
aldaar, overleden op 21-01-1875 aldaar.

4 MIETJE JANS BAAR, VAN, geboren op 4-02-1876 te Berkhout, wonende
aldaar.

5 GEERTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 18-02-1878 te Berkhout,
dienstbode.
Zij is getrouwd op 6-05-1903 te Heerhugowaard met SIMON KLAASZ WEEL,
zoon van Klaas Weel en Jantje Ouwens, geboren rond 1880 te
Heerhugowaard, arbeider, wonende te Heerhugowaard.

6 MAARTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 30-04-1882 te Berkhout, wonende
aldaar.
Zij is getrouwd op 28-04-1908 te Ursem met ARIE JACOBSZ LUKEN, zoon
van Jacob Luken en Hendrika Heemeyer, geboren rond 1881 te Obdam,
arbeider.

VI-k TAMIS DIRKSZ BAAR, VAN, zoon van Dirk Laurensz Baar, van (V-f) en Antje
Jans Mijzen, geboren op 16-12-1848 te Obdam, arbeider, wonende te Obdam
en te Hensbroek, overleden op 1-04-1908 aldaar.
Hij is getrouwd op 11-04-1872 te Hensbroek met GRIETJE KLAAS SCHOEN,
dochter van Klaas Schoen (watermolenaar) en Maartje Hoogendijk, geboren
rond 1849 te Hensbroek, dienstbode.
Uit dit huwelijk:

1 ANTJE TAMIS BAAR, VAN, geboren op 19-09-1873 te Obdam, wonende
aldaar.
Zij is getrouwd op 14-04-1898 te Hensbroek (1) met DIRK DIRKSZ
SCHOLTEN, zoon van Dirk Scholten en Aagje Leek, geboren rond 1870 te
Spanbroek, arbeider.
Zij is getrouwd op 1-05-1901 te Ursem (2) met GERRIT HERMANUSZ
INSING, zoon van Hermanus Insing en Maartje Groen, geboren rond 1873
te Obdam, arbeider, wonende te Obdam.

2 KLAAS TAMISZ BAAR, VAN, geboren op 14-12-1874, arbeider en molenaar.
Hij is getrouwd op 4-02-1903 te Ursem met REINOUTJE JACOBS BRAAS,
dochter van Jacob Braas en Dieuwertje Koppes, geboren rond 1881 te
Avenhorn, wonende aldaar.

3 MARIJTJE TAMIS BAAR, VAN, geboren op 18-03-1877 te Hensbroek,
wonende aldaar, overleden op 10-05-1898 aldaar.

4 THEODORUS TAMISZ BAAR, VAN, volgt onder VII-d.

5 GEERTJE TAMIS BAAR, VAN, geboren op 26-04-1882 te Hensbroek, wonende
aldaar.
Zij is getrouwd op 20-05-1908 te Obdam met PIETER CORNELISZ KOENIS,
zoon van Cornelis Koenis en Marijtje Etten, van, geboren rond 1883
te Obdam, koetsier.

6 JAN TAMISZ BAAR, VAN, geboren op 27-08-1884 te Hensbroek, wonende
aldaar, overleden op 17-09-1884 aldaar.

7 JAN TAMISZ BAAR, VAN, geboren op 7-01-1886 te Hensbroek, wonende
aldaar, overleden op 25-05-1887 aldaar.

8 PIETER TAMISZ BAAR, VAN, geboren op 7-06-1887 te Hensbroek, wonende
aldaar.

VI-l JAN JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Laurensz Baar, van (V-g) en
Engeltje Jans Smit, geboren op 14-10-1829 te Spanbroek, arbeider, kramer
en slachter, wonende te Spanbroek en te Hensbroek, overleden op
18-02-1900 aldaar.
Hij was gehuwd (1) met ELISABETH SIEFKENS.
Uit dit huwelijk:

1 ENGELTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 1-03-1859 te Hensbroek, wonende
aldaar, overleden op 7-11-1859 aldaar.

Hij is getrouwd op 3-05-1860 te Hensbroek (2) met GRIETJE PIETERS OLIJ,
dochter van Pieter Olij en Jantje Voerman, geboren rond 1831 te
Westwoud, dienstmaagd, wonende te Westwoud.
Uit dit huwelijk:

2 ELISABETH JANS BAAR, VAN, geboren op 24-03-1862 te Hensbroek,
wonende aldaar.
Zij is getrouwd op 5-02-1888 te Alkmaar met ALDERT SIMONSZ BIJPOST,
zoon van Simon Bijpost en Maartje Smit, geboren rond 1861 te Nieuwe
Niedorp, wonende aldaar.

3 PIETER JANSZ BAAR, VAN, geboren op 21-04-1863 te Hensbroek, koopman.
Hij is getrouwd op 29-04-1891 te Hensbroek met PETRONELLA PIETERS
BALVERS, dochter van Pieter Balvers en Cornelia Honing, geboren rond
1871 te Schagen, wonende aldaar.

4 DOODGEBOREN KIND, geboren op 21-04-1863 te Hensbroek, overleden op
21-04-1863 aldaar.

5 ENGELTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 3-04-1865 te Hensbroek,
dienstbode, wonende te Hensbroek, overleden op 13-03-1885 aldaar.

6 JACOB JANSZ BAAR, VAN, geboren op 26-02-1867 te Hensbroek, wonende
aldaar.
Hij is getrouwd op 26-05-1892 te Koedijk met NEELTJE KLAAS
MEIJERING, dochter van Klaas Meijering en Antje Schermer, geboren
rond 1869 te Koedijk, wonende aldaar.

7 LOURENS JANSZ BAAR, VAN, geboren op 2-04-1869 te Hensbroek.

8 JAN JANSZ BAAR, VAN, geboren op 18-07-1871 te Hensbroek, wonende
aldaar, overleden op 21-03-1872 aldaar.

9 JAN JANSZ BAAR, VAN, geboren op 26-01-1875 te Hensbroek.

VI-m GERRIT JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (V-h) en
Aagje Gerrits Hof, van ‘t, geboren op 12-06-1816 te Heerhugowaard,
koopman, arbeider, landman en werkman.
Hij is getrouwd op 1-05-1841 te Oudorp (1) met MAARTJE CLAAS BLOOTHOOFT,
dochter van Claas Simonsz Bloothooft (landman) en Maartje Pieters Buren,
geboren op 25-10-1819 te Heerhugowaard, overleden op 26-11-1865 te
Alkmaar.
Uit dit huwelijk:

1 JACOB GERRITSZ BAAR, VAN, geboren op 15-03-1842 te Oudorp, wonende
aldaar, overleden op 19-07-1843 aldaar.

2 MAARTJE GERRITS BAAR, VAN, geboren op 17-06-1843 te Oudorp.

Hij is getrouwd op 11-07-1866 te Amsterdam (2) met PIETERNELLA BROERS
BLOM, dochter van Broer Wessels Blom en Ake Stok, van der, geboren rond
1831 te Steenwijkerwold.

VI-n PIETER JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (V-h) en
Aagje Gerrits Hof, van ‘t, geboren op 7-05-1818 te Heerhugowaard,
bakker, kastelein, sjouwerman, koopman, venter en melkverkoper, wonende
te Heerhugowaard.
Hij is getrouwd op 21-11-1839 te Heerhugowaard met ANTJE WILLEMS
BEKEMEIJER, dochter van Willem Bekemeijer en Grietje Bruin, geboren rond
1821 te Alkmaar?.
Uit dit huwelijk:

1 GRIETJE PIETERS BAAR, VAN, geboren op 17-06-1841 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 25-01-1842 aldaar.

2 JACOB PIETERSZ BAAR, VAN, geboren op 11-02-1844 te Heerhugowaard,
wonende aldaar.

3 JAN PIETERSZ BAAR, VAN, geboren op 6-02-1845 te Heerhugowaard,
wonende aldaar en te Oudorp, overleden op 20-01-1847 aldaar.

4 WILLEM PIETERSZ BAAR, VAN, geboren op 12-05-1846 te Oudorp, wonende
aldaar, overleden op 25-08-1846 aldaar.

5 WILLEM PIETERSZ BAAR, VAN, geboren op 14-05-1847 te Alkmaar, wonende
aldaar, overleden op 2-02-1849 aldaar.

6 JOHANNA PIETERS BAAR, VAN, geboren op 9-08-1848 te Alkmaar.

7 WILLEM PIETERSZ BAAR, VAN, geboren op 3-09-1849 te Alkmaar, wonende
aldaar, overleden op 25-09-1849 aldaar.

8 WILLEM PIETERSZ BAAR, VAN, geboren op 14-12-1850 te Alkmaar, wonende
aldaar, overleden op 21-05-1851 aldaar.

9 DIRK PIETERSZ BAAR, VAN, geboren op 10-02-1852 te Alkmaar, wonende
aldaar, overleden op 17-02-1852 aldaar.

10 DOODGEBOREN DOCHTER, geboren op 7-03-1853 te Alkmaar, overleden op
7-03-1853 aldaar.

11 MARGARETHA PIETERS BAAR, VAN, geboren op 7-11-1854 te Alkmaar,
wonende aldaar.

12 AGATHA PIETERS BAAR, VAN, geboren op 8-07-1856 te Alkmaar, wonende
te 20-10-1856, overleden op 20-10-1856 te Alkmaar.

13 ELISABETH PIETERS BAAR, VAN, geboren op 28-09-1857 te Alkmaar,
wonende aldaar, overleden op 15-05-1858 aldaar.

VI-o DIRK JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (V-h) en
Trijntje Ariens Mak, geboren op 6-01-1833, afkomstig uit Heerhugowaard,
boerenknecht en arbeider, wonende te Heerhugowaard, overleden op
10-06-1871 te Spanbroek.
Hij is getrouwd op 5-05-1861 te Obdam met SIJBREG JACOBS VLAMING,
dochter van Jacob Vlaming (broodbakker) en Aagje Groot.
(Zij was later gehuwd met Jan Poland.)
Uit dit huwelijk:

1 JACOB DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 2-11-1862 te Spanbroek, schilder,
overleden op 11-01-1946 te Harenkarspel?.
Hij is getrouwd op 28-06-1886 te Harenkarspel met NEELTJE (CORNELIA)
TAMIS, dochter van Cornelis Tamis en Elisabeth Kunis, geboren op
21-09-1863 te Harenkarspel, wonende aldaar.

2 JACOBUS DIRKSZ BAAR, VAN, volgt onder VII-e.

3 CATHARINA DIRKS BAAR, VAN, geboren op 30-09-1867 te Spanbroek,
overleden op 19-09-1904 te Obdam.
Zij is getrouwd op 27-06-1895 te Obdam met ANTHONIUS JANSZ IMMINK,
zoon van Jan Immink en Neeltje Steltenpool, geboren rond 1868 te
Obdam, veehouder.

4 ADRIANUS DIRKSZ BAAR, VAN, volgt onder VII-f.

VI-p JAN JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (V-h) en
Trijntje Ariens Mak, geboren op 1-12-1836 te Heerhugowaard, arbeider,
wonende te Heerhugowaard, overleden op 13-05-1877 te Berkhout.
Hij was gehuwd met GEERTJE BUUR.
Uit dit huwelijk:

1 CORNELIS JANSZ BAAR, VAN, geboren op 7-05-1873 te Berkhout,
boerenknecht, wonende te Berkhout, te Beemster en te Vucht.

– Cornelis vertrekt 24-11-1892 naar Purmerend en 25-3-1895
naar Vucht.

2 DOODGEBOREN ZOON, geboren op 31-03-1875 te Berkhout.

3 GEERTJE JANS BAAR, VAN, geboren op 10-11-1876 te Berkhout, wonende
aldaar, overleden op 27-09-1877 aldaar.

VI-q JACOB JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Gerritsz Baar, van (V-h) en
Trijntje Ariens Mak, geboren op 26-03-1838 te Heerhugowaard, arbeider,
overleden te Oudorp.
Hij is getrouwd op 30-04-1865 te Oterleek met TRIJNTJE THOMAS OOSTRA,
dochter van Thomas Oostra en Grietje Snijders, geboren rond 1842 te
Oterleek, wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 DOODGEBOREN ZOON, geboren op 2-11-1869 te Oterleek.

2 JACOBUS THOMAS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 17-11-1873 te Oterleek,
wonende aldaar, overleden op 5-10-1874 aldaar.

3 JACOB JACOBSZ BAAR, VAN, volgt onder VII-g.

4 JOHANNES JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 17-11-1878 te Oterleek,
arbeider, wonende te Oterleek.
Hij is getrouwd op 19-05-1904 te Oudorp met AAFJE JANS LANGEDIJK,
dochter van Jan Langedijk en Grietje Stroet, geboren rond 1880 te
Sijbekarspel, wonende aldaar.

VI-r CORNELIS JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Cornelisz Baar, van (V-i) en
Jannetje Jacobs Wever, geboren op 8-07-1808 te Opmeer, landman,
overleden op 30-01-1889 te Edam.
Hij is getrouwd op 28-10-1830 te Edam met MARIJTJE KLAAS LEEUWEN, VAN,
dochter van Klaas Leeuwen, van (landman) en Maartje Klaas Conijn.
Uit dit huwelijk:

1 JOHANNA CORNELIS BAAR, VAN, geboren op 21-08-1831 te Edam, wonende
aldaar en te Monnickendam, overleden op 7-02-1859 aldaar.
Zij was gehuwd met WILLEM BEERS, VAN.

2 NICOLAAS CORNELISZ BAAR, VAN, volgt onder VII-h.

3 MARIA CORNELIS BAAR, VAN, geboren op 25-12-1833 te Edam, wonende
aldaar.
Zij was gehuwd met JAN STUYT, geboren op 3-08-1831 te Beemster,
veehouder, wonende te Beemster, overleden op 2-04-1879 aldaar.

4 CATHARINA CORNELIS BAAR, VAN, geboren op 13-05-1835 te Purmerend,
wonende aldaar en te Edam, overleden op 4-09-1835 aldaar.

5 JACOBUS CORNELIS CORNELISZ BAAR, VAN, geboren op 25-09-1836 te Edam,
landman, wonende te landman, te Beemster en te Vucht.

– Jacobus vertrekt 22-12-1892 van Beemster naar Vucht.

6 JAN CORNELISZ BAAR, VAN, geboren op 11-01-1838 te Edam, wonende
aldaar en te Purmerend.

– Jan vertrekt 19-04-1863 van Purmerend naar Edam.

7 MARIA CORNELIS BAAR, VAN, geboren op 7-02-1839 te Edam, wonende
aldaar.
Zij is getrouwd op 7-02-1878 te Edam met ANTONIUS FRANCISCUS
BERNARDUSZ FIKKEL, zoon van Bernardus Hendrikus Fikkel (koopman) en
Gerritdina Zant, van ‘t, geboren rond 1845 te Deventer,
hulponderwijzer.

VI-s JACOB JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Cornelisz Baar, van (V-i) en
Jannetje Jacobs Wever, geboren op 18-07-1810 te Opmeer, koopman, wonende
te Opmeer en te Amsterdam, overleden op 20-02-1892 aldaar.
Hij was gehuwd met ELISABETH TECLA MIDDELHOF, geboren te Purmer, wonende
aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 JACOB JACOBSZ BAAR, VAN, geboren op 19-06-1842 te Opmeer.

VI-t HENDRIK NICOLAAS JOSEPH BAAR, VAN, zoon van Klaas Hendriksz Baar, van
(V-j) en Julia Catharina Roland, geboren op 24-03-1863 te Purmerend,
letterzetter, wonende te Purmerend en te Amsterdam, overleden op
4-10-1917 aldaar.
Hij is getrouwd op 5-09-1888 te Amsterdam met SOPHIA WILHELMINA CLARA
HUMME, dochter van Jacob Reijers Humme en Philippina Catharina Brouwers
(schoonmaakster), geboren op 26-07-1865 te Amsterdam, wonende aldaar,
overleden op 3-05-1920 aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 SOPHIA JULIA CATHARINA BAAR, VAN, geboren op 31-07-1889 te
Amsterdam, dienstbode, wonende te Amsterdam en te Heerlen.

– Sophia vertrekt 13-11-1909 naar Heerlen.

2 NICOLAAS HENDRIK JOSEPH BAAR, VAN, geboren op 28-02-1891 te
Amsterdam, wonende aldaar en te Zwijndrecht.

– Nicolaas vertrekt 14-06-1916 naar Zwijndrecht.

3 MARIA GEERTRUIDA BAAR, VAN, geboren op 5-03-1894 te Amsterdam,
dienstbode, wonende te Amsterdam.
Hij was gehuwd met ADRIANUS NICOLAAS HAAS, DE.

4 JULIA CATHARINA BAAR, VAN, geboren op 1-09-1895 te Amsterdam,
wonende aldaar, overleden op 10-11-1895 aldaar.

5 JULIA CATHARINA BAAR, VAN, geboren op 19-03-1897 te Amsterdam,
wonende aldaar, overleden op 1-07-1905 aldaar.

6 THEODORA JOSEPHINE BAAR, VAN, geboren op 19-05-1899 te Amsterdam,
wonende aldaar.

7 ANTONIA MARIA ELISABETH BAAR, VAN, geboren op 14-04-1901 te
Amsterdam, werkster, wonende te Amsterdam.
Zij was gehuwd met N.N..

8 JACOBUS JOANNES ALOYSIUS BAAR, VAN, geboren op 17-08-1904 te
Amsterdam, wonende aldaar.

9 JULIUS ALOYSIUS MARIA BAAR, VAN, geboren op 25-10-1905 te Amsterdam,
wonende aldaar, overleden op 8-06-1906 aldaar.

10 ALOYSIUS ANTONIUS NICOLAAS BAAR, VAN, geboren op 5-02-1907 te
Amsterdam, wonende aldaar, overleden op 16-05-1910 aldaar.

VI-u DIRK JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Dirksz Baar, van (V-k) en
Elisabeth Gerrits Hof, van ‘t, geboren op 24-01-1820 te Schermerhorn,
kastelein, logementhouder en stalhouder, wonende te Schermerhorn en te
Alkmaar, overleden op 12-07-1865 aldaar.
Hij is getrouwd op 14-05-1848 te Beemster met JANNETJE KLAAS VELZEBOER,
dochter van Klaas Velzeboer (landman) en Trijntje Konijn, geboren op
25-12-1821 te Beemster, wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 ELIZABET DIRKS BAAR, VAN, geboren op 9-02-1849 te Schermerhorn,
wonende aldaar.
Zij was gehuwd met JAN MASTWIJK, geboren op 16-10-1850, afkomstig
uit Harmelen, koffiehuishouder, wonende te Harmelen.

2 TRIJNTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 1-10-1852 te Schermerhorn,
wonende aldaar, overleden op 3-01-1854 aldaar.

3 TRIJNTJE DIRKS BAAR, VAN, geboren op 10-11-1854 te Schermerhorn,
wonende aldaar en te Alkmaar, overleden op 31-08-1855 aldaar.

4 ANTHONIUS NICOLAAS DIRKSZ BAAR, VAN, geboren op 26-01-1858 te
Alkmaar, wonende aldaar, overleden op 2-09-1858 aldaar.

5 CATHARINA MARIA DIRKS BAAR, VAN, geboren op 26-07-1861 te Alkmaar,
wonende aldaar.
Zij is getrouwd op 18-05-1884 te Edam met CORNELIS JACOBUS EELTINK.

VII-a JOHANNES GERRITSZ BAAR, VAN, zoon van Gerrit Teunisz Baar, van (VI-d) en
Aaltje Floris, geboren op 18-12-1859 te Heiloo, werkman, koopman en
marinier, wonende te Heiloo, te Alkmaar en te Amsterdam, overleden op
24-04-1930 aldaar.

Johannes woonde in 1859 te Alkmaar.

Hij is getrouwd op 1-06-1884 te Alkmaar (1) met ARIJENTJE PIETERS
RIJPER, dochter van Pieter Rijper (arbeider en koopman) en Marijtje
(Maria) Frederiks Matsen (dienstmeid), geboren tussen 1858 en 1859 te
Zijpe, wonende aldaar en te Alkmaar.

Aijentje woonde in 1884 te Alkmaar.

Uit dit huwelijk:

1 ALIDA JANS BAAR, VAN, geboren op 5-09-1884 te Alkmaar, dienstbode,
wonende te Alkmaar.
Zij was gehuwd met JOHANNES VRIES, DE.

2 MARIA JANS BAAR, VAN, geboren op 4-02-1886 te Alkmaar, wonende
aldaar, overleden op 1-03-1886 aldaar.

3 GERARDUS JANSZ BAAR, VAN, geboren op 27-01-1887 te Alkmaar, wonende
aldaar, overleden op 3-03-1888 aldaar.

4 PETRUS GERARDUS JANSZ BAAR, VAN, geboren in 1890.

Hij is getrouwd op 16-08-1899 te Amsterdam (2) met MARIA CORNELIA
VERHEUL, dochter van Gijsbert Verheul en Adriaantje Bouman, geboren op
5-02-1857 te Nieuweramstel.
(Zij was eerder gehuwd met Cornelis Hendrikus Wolde, ter.)
Hij was gehuwd (3) met ANNA PETRONELLA CLARA COLLEIJ.

VII-b ALBERTUS LOURENSZ BAAR, VAN, zoon van Lourens Lowris Baar, van (VI-e) en
Leentje Alberts Dam van, geboren op 2-02-1858 te Edam, broodbakker en
indi‰ganger, wonende te Edam en te Amsterdam, overleden op 1-08-1910
aldaar.

– Bewoner van invalidehuis Bronbeek.

Hij was gehuwd met DIENA MARIA PIETERS OUT, dochter van Pieter Out en
Elisabeth Hof, van ‘t, geboren op 9-06-1861 te Beets, wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 LAURENTIUS ALBERTSZ BAAR, VAN, geboren op 2-02-1885 te Schoorl.

VII-c JOHANNES JACOBUSZ BAAR, VAN, zoon van Lourens Lowris Baar, van (VI-e) en
Leentje Alberts Dam van, geboren op 4-10-1862 te Edam, broodbakker en
koekbakker, wonende te Edam.
Hij is getrouwd op 17-08-1892 te Edam met MARIJTJE ARI‰NS TUIN, dochter
van Ari‰n Tuin en Aafje Vriend, geboren rond 1859 te Edam, wonende
aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 LAURENTIUS ADRIANUS JOHANNESZ BAAR, VAN, geboren rond 1894 te
Purmerend, wonende aldaar, overleden op 2-11-1898 aldaar.

VII-d THEODORUS TAMISZ BAAR, VAN, zoon van Tamis Dirksz Baar, van (VI-k) en
Grietje Klaas Schoen, geboren op 2-02-1880 te Hensbroek, huisschilder,
wonende te Hensbroek.
Hij is getrouwd op 25-11-1906 te Heerhugowaard met GEERTJE CORNELIS
GROOT, dochter van Cornelis Groot (landbouwer) en Maartje Nanne, geboren
rond 1883 te Castricum, wonende aldaar.
(Zij was later gehuwd met Piet Bruin.)
Uit dit huwelijk:

1 MARGARETHA DIRKS BAAR, VAN.

VII-e JACOBUS DIRKSZ BAAR, VAN, zoon van Dirk Jacobsz Baar, van (VI-o) en
Sijbreg Jacobs Vlaming, geboren op 17-01-1865 te Spanbroek, broodbakker,
wonende te Spanbroek en te Heerhugowaard, overleden op 11-04-1889
aldaar.
Hij is getrouwd op 29-09-1887 te Heerhugowaard met AAGJE (AGATHA) JACOBS
DEKKER, dochter van Jacob Dekker en Jantje Appelman, geboren rond 1868
te Heerhugowaard, wonende aldaar, overleden op 14-09-1899 aldaar.
(Zij was later gehuwd met Simon Beemster. (Hij was later gehuwd met Agie
Stokman.))
Uit dit huwelijk:

1 SIJBRECHT JACOBS BAAR, VAN, geboren op 6-08-1888 te Heerhugowaard,
wonende aldaar, overleden op 5-12-1978 te Heemstede.

– ‘zuster Blasia’.

VII-f ADRIANUS DIRKSZ BAAR, VAN, zoon van Dirk Jacobsz Baar, van (VI-o) en
Sijbreg Jacobs Vlaming, geboren op 23-04-1871 te Spanbroek,
kantoorbediende, wonende te Spanbroek, te Amsterdam en te
Watergraafsmeer.
Hij is getrouwd op 17-02-1897 te Amsterdam met WILHELMINA WESSELS,
dochter van Johannes Hermanus Wessels (meesterknecht) en Petronella
Zwetsloot, geboren op 23-01-1871 te Alkmaar, wonende aldaar, te Monster,
te Amsterdam en te Watergraafsmeer.

– Verhuist naar Monster, Goorstraat 460.

Uit dit huwelijk:

1 THEODORUS JOHANNES MARIA ANTONIUS BAAR, VAN, geboren op 27-11-1897
te Amsterdam, wonende aldaar.

2 THEODORUS JOHANNES MARIA ANTONIUS BAAR, VAN, geboren op 1-10-1900 te
Watergraafsmeer, wonende aldaar.
Hij was gehuwd met BETS STARRENBURG.

3 PETRONELLA SIJBRECHT MARIA BAAR, VAN, geboren op 16-12-1902 te
Watergraafsmeer, wonende aldaar en te Helmond.
Zij was gehuwd met THEODOOR EERSEL, VAN, wonende te Helmond.

VII-g JACOB JACOBSZ BAAR, VAN, zoon van Jacob Jacobsz Baar, van (VI-q) en
Trijntje Thomas Oostra, geboren op 26-09-1876 te Oterleek, arbeider en
landbouwer, wonende te Oterleek en te Oudorp, overleden op 31-05-1911
aldaar.
Hij is getrouwd op 1-05-1901 te Oudorp met AALTJE HOOGLAND, dochter van
Maarten Hoogland en Maartje Dekker.
Uit dit huwelijk:

1 TRIJNTJE JACOBS BAAR, VAN, geboren op 5-08-1902 te Oudorp, wonende
aldaar, overleden op 17-04-1909.

2 MARTINUS JACOBSZ BAAR, VAN, geboren rond 1904 te Oudorp, wonende
aldaar, overleden op 20-07-1909 aldaar.

VII-h NICOLAAS CORNELISZ BAAR, VAN, zoon van Cornelis Jacobsz Baar, van (VI-r)
en Marijtje Klaas Leeuwen, van, geboren op 11-11-1832 te Edam, veehouder
en landman, overleden op 28-01-1905.
Hij was gehuwd met ANNA MARGARETHA WOLF, DE, dochter van Cornelis Wolf,
de (winkelier) en Agatha Groot, geboren op 19-02-1835 te Purmerend,
wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:

1 MARIA AGATHA BAAR, VAN, geboren op 31-03-1861 te Purmerend, wonende
aldaar en te ‘s-Gravenhage.

– Maria vertrekt 02-09-1890 naar ‘s-Gravenhage.

2 AGATHA JOHANNA BAAR, VAN, geboren op 3-07-1863 te Purmerend, wonende
aldaar, overleden op 4-07-1865 aldaar.

3 JOHANNA MARIA BAAR, VAN, geboren op 3-07-1864 te Purmerend,
overleden op 4-07-1865 aldaar.

4 CORNELIA MARGARETHA BAAR, VAN, geboren op 6-08-1865 te Purmerend,
wonende aldaar, overleden op 22-07-1866 aldaar.

5 JOHANNA HELENA BAAR, VAN, geboren op 2-12-1866 te Purmerend, wonende
aldaar.

6 CORNELIA BERNARDINA BAAR, VAN, geboren op 27-05-1868 te Purmerend,
wonende aldaar.

7 CORNELIS JOHANNES BAAR, VAN, geboren op 28-07-1869 te Purmerend,
wonende aldaar.

8 MARGARETHA ANNA BAAR, VAN, geboren op 4-02-1871 te Purmerend,
wonende aldaar.

9 JACOBUS NICOLAAS BAAR, VAN, geboren op 13-03-1872 te Purmerend,
wonende aldaar.

10 JOHANNES NICOLAAS BAAR, VAN, geboren op 1-06-1874 te Purmerend,
wonende aldaar.

11 MARIA JACOBA BAAR, VAN, geboren op 16-09-1875 te Purmerend, wonende
aldaar.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Gemaakt op woensdag 24-06-1992 met door M.J. Teunis met behulp van HAZA-DATA
6.34.


One comment

  1. Knap werk deze genealogie. Ik ben een kleindochter van Maartje van Baar ( geb. te spierdijk 13-4 1886 ?) die in 1906 met Arie Luken trouwde en samen op de Oostdijk in Heerhugowaard gingen wonen. Zij kregen 9 kinderen waaronder de jongste dochter Hendrika Luken mijn moeder is. De Moeder van Maartje van Baar heette Betje Bakker die bij Maartje en Arie inwoonde.
    In de hele reeks van de stamboom kwam ik deze namen niet tegen. Misschien kunnen deze namen en data ook een puzzeltje zijn.
    Met vr.groeten Marjo van der Hoeff, Castricum

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *