Tak 12

Van Erp van Arcroy

N. van Erp was de vader van:

Jan van Erp, vermeld in 1539.

Henriette van Erp, abdis van Oostbroeck van 1505 tot 1536. Ze schreef de annalen van haar klooster, en stierf de dag van de Heilige Eleonora in 1548. (21 februari ?)

Rutger, die volgt.

Rutger van Erp, waarvan de Spaen de voornaam niet gekend heeft, maar die we vermeld vinden in bepaalde documenten, huwde met N. van Beest, dochter van Bartholomeus en van Gijsberta Pieck. (Gen van de familie Pieck, ook van Spaen).

zijn zoon zou zijn:

Robert, die volgt. Misschien moet men hier ook nog Coert aan toe voegen, gedeputeerde en baljuw van Beest en Renoy, verwant met de familie van Giessen, waarvan sprake is in een Ridder-Cedulle van 1555.

Robert van Erp krijgt 17 morgen land (17 journaux) van een boerderij genaamd Balthasarhoeve in Arcroy, zijnde de erfgenaam van zijn grootvader van moeders zijde. Bartholomeus van Beest, in 1530. Hij is tegenwoordig, als familielid, bij het huwelijkscontract van Joachim van Giesen in 1539, en was schepen van Deyl in 1545, 1546 en 1555. Het is waarschijnlijk dezelfde Robert die vermeld wordt door de baron Snouckaert op dezelfde datum, met Godfried van Erp, "amptman", of baljuw van Beest en Renoy. Hij huwde met Jeanne van Boxmeer, dochter van Gijsbert en van Cornelia de Maete, die hem de volgende kinderen gaf:

Rutger van Erp, die volgt.

Cornelia van Erp, gehuwd met Bruno de Vos, omstreeks 1590.

Rutger van Erp, krijgt de 17 morgen (journaux) te Arcroy in 1560. (Feodale Hof van Gelder). Hij komt voor in een lijst van edelen in 1578, en huwt met Agnes van Brienen. Ze koopt tienden (des dimes) in Wageningen, in 1570, en ze draagt ze over in 1590, het jaar van haar dood. Van haar kinderen kennen we:

Robert van Erp, die volgt.

Sophia van Erp, de vrouw van Dirk van Els, ze leeft niet meer in 1617.

V. Robert van Erp is vermeld als zaakgelastigde van zijn moeder in 1590. (Feodale Hof van Gelder). Hij krijgt de 17 morgen in Arcroy in 1590, en verkoopt ze in 1593. Hij was schepen van Deyl in 1602. Men vindt hem terug in het Ridderschap van Nijmegen van 1605 tot 1613. (van Spaen). Volgens Snouckaert maakt hij daarvan nog deel uit in 1623. Bij deze laatste auteur vinden we nog melding gemaakt van een Jan van Erp, eveneens ingeschreven in de Ridderschap van Nijmegen in 1606. We weten niet of deze Robert gehuwd is geweest of dat hij nakomelingen gehad heeft.

We hebben tot dusverre melding gemaakt van de geschiedenis van de verschillende takken van de familie, die zich niet belangrijk verwijderen van de wieg van de familie. Met de volgende tak van Erp van Warrenberg, verwijderen we ons aanzienlijk van het Peelland en van Brabant.


New Ga ook eens op deze genealogische site's kijken New

Home

NedStat NedStat TopStat TopStat

(laatste update 24.02.2004 20:47 )

Eventuele aanvullingen of opmerkingen graag een E-mail naar de Webmaster

1996-2011 Van Erp WebDesign


New Copyright textbestand New Privacyverklaring New Contact formulier New Hulp gevraagd New Waarschuwing New Bronnen New