Tak 3

van Erp van Beerse

Beerse is een plaats gelegen in het land van Cuyck, dat sedert de XVe eeuw deel uitmaakt van Gelderland.

I. Jan van Erp tekent bondgenootschap der staten, of "Landschap" van het kwartier van Nijmegen in 1436. Hij bekomt eigendommen in Beersse en in Brakel in 1416 en 1424, en in dit laatste jaar nog een boerderij in Beersse.

Hij huwt met Geertruida Hessels, die vermeld wordt als zijn weduwe in 1444 en 1449. Zij verkrijgt in 1464 een goed in Beersse, afkomstig van Arnold van Hoemen. (Feodale Hof van Cuyck), en verkrijgt een ander eigendomsrecht door bemiddeling van haar schoonbroer Jan van Buren in 1437. (Feodale Hof van Gelderland).

Ze was de moeder van:

1. Jan van Erp, die volgt.

 • 2. Dirk van Erp, pastoor van Herpen. Hij wordt genoemd als zijnde de oom van Abdis van Munster, in Roermond. (Dodenlijst van deze Abdij.)

  3. Lutgardis van Erp, vrouw van Jan van Buren, vermeld in 1473. Ze bekomt een leen in Beersse na de dood van haar moeder in 1481, en verkoopt het in 1500. (Feodale Hof van Gelderland).

  II. Jan van Erp verkrijgt eigendommen in Beersse en in Brakel in het jaar 1446, in 1464, en in 1473. Hij wordt genoemd op een lijst van edelen omstreeks 1460, (Ridder-cedulle); treedt in het bondgenootschap met Hertog Arnold in 1460 (Archieven van de rekenkamer van Gelderland, n 1069). Bekomt Bruinkamp in Beersse en de boerderij van Bogelert in Uffel in het land van Cuyck in 1473. (Feodale Hof van Cuyck). Hij huwde met Hillegonde van Heym, en hij kende haar een weduwegift toe in 1463. (Feodale Hof van Gelderland). Zij was de dochter van Arnold van Heym en Elisabeth van Bommel, en wordt vermeld op de Dodenlijst van de Abdij van Munster te Roermond, als overleden op de 18e(8e?) van de kalender van September.

 • Jan van Erp was de vader van:

 • 1. Ermengarde van Erp, abdis van Well, overleden op de 16e van de Kalender van Januari. (Necrologium van de Abdij).

  2. Jacqueline van Erp, abdis van de beroemde Abdij van Munster te Roermond, van 1520 tot 1534.

  3. Henriette van Erp, ook abdis, en wel van de Abdij van O.L.V. in Utrecht, sinds 1503, overleden op 3 Oktober 1530. Ze heeft verschillende geestelijke werken geschreven, en de geschiedenis van de religieuze Orden in Holland.

  4. Arnoldine van Erp, gehuwd met Lukas van Eyck, met wie ze vermeld wordt in een Schepenen-akte van 's Hertogenbosch in 1525.

 • 5. Huibert van Erp.

 • 6. Jan van Erp, die misschien de "Chef coutte" van 's Hertogenbosch is in 1513, aangehaald door Butkens. Hij bekwam Bruinkamp en Bogelert in 1506, en huwde een zekere Ida van Gerwen, weduwe van Jan van Lennep. Hij gaf aan zijn vrouw in 1522 het vruchtgebruik van bepaalde eigendommen, en bracht dit vruchtgebruik over aan zijn broer in 1541. (Feodale Hof van Gelderland). Men heeft ook een Jan van Erp gevonden,-alias van Beersse-, Rector van de Tafel van de Heilige Geest is 's Hertogenbosch, die gehuwd was vr 1515 met Ida Celen van Gerwen, die niet meer leefde in 1537. Zij was de dochter van Hendrik van Gerwen, en weduwe van Jan Kanapartz.

  Het is waarschijnlijk dat het hier om dezelfde personen gaat, en dat Ida, achtereenvolgens weduwe van Jan van Lennep en van Jan Kanapartz was, en voor de derde maal in het huwelijk trad met Jan van Erp. De vrouw van Jan van Erp koos als executeur testamentaire WALRAM van Erp van Veghel, die naar het schijnt haar schoonbroer was.

  7. Jeanne, de vrouw van Walram (Walrave, Waleran) van Erp. Het is de hoedanigheid van executeur testamentaire van de vrouw van Walram van Erp van Veghel die ons toeschijnt het klassement van Walram van Erp en zijn vrouw hier te rechtvaardigen.

 • 8. Josse van Erp (JOOST), die volgt.

 • III. Joost van Erp komt te pas bij de verdeling van de nalatenschap van de familie Bothalen in 1524; hij is "hoofdman" of kapitein in het land van Cuyck in 1535, bekomt in 1521 Bruinkamp en Bogelert door overdracht van zijn broer Jan van Erp, hij verkoopt en huis in Kleef in 1528. (Bedbur). Hij huwt met Margeretha van Galen, dochter van Sibert van Galen en van Agnes van Niddeggen, aan wie hij in 1522 een vruchtgebruik gaf, en die nog leefde in 1569, weduwe tenminste sedert 1559.
 • Uit hun huwelijk sproten:

 • 1. Jan van Erp, die in 1559 de goederen van zijn ouders verkrijgt, behalve datgene wat onder het vruchtgebruik van zijn moeder viel. Hij leefde niet meer in 1569.
 • 2. Sibert van Erp, overleden omstreeks 1569.

 • 3. Maria van Erp, vrouw van Jan van Varick, gouverneur van Oranje, zoon van Goswin, heer van Weyenraedt en van Clara de Croix. Zij volgde haar broer Jan van Erp op in het bezit van het familiegoed, waarvan ze in 1570 eigenares werd. Hun dochter, Maria van Varick, huwde met Adriaan van Malsen, heer van Nieuw-Cuyck en Onsenoort. Ze zijn begraven in de kerk van Nieuw-Cuyck.

  Le Roy heeft op hun graf de volgende kwartieren gezien, geklasseerd volgens het gebruik van het land:

  Erp, Galen, Heym, Niddeggen, Eeckeren......Erp. De vier eersten moeten aldus opgesteld zijn:

  Erp, Heym, Galen, Niddegge. Wat de laatsten betreft, die zijn onvolledig, en wij zien er van af om ze te interpreteren; misschien zou men er een aanwijzing van een zekere verwantschap tussen de van Erpen en de van Eeckeren kunnen vinden. Aan deze drie kinderen, de enige die baron van Spaen vermeld, moet wellicht nog een vierde worden toegevoegd:

  4. Gisbert van Erp, student aan de universiteit van Douai in 1560. (Album amicorum, in de archieven van het kasteel van Baerlo.)


 • New Ga ook eens op deze genealogische site's kijken New

  Home

  NedStat NedStat TopStat TopStat

  (laatste update 24.02.2004 20:04 )

  Eventuele aanvullingen of opmerkingen graag een E-mail naar de Webmaster

  1996-2011 Van Erp WebDesign


  New Copyright textbestand New Privacyverklaring New Contact formulier New Hulp gevraagd New Waarschuwing New Bronnen New