Tak 8

Tak van Mechelen

Stamt uit de tak van Veghel

V. Goyert, of Godfried van Erp wordt zoon van Goyert genoemd in ‘n akte van ‘s Hertogenbosch uit ‘t jaar 1529, (Reg. 136, folio 77 v.) waarin sprake is van eigendommen van Keysboom, en ook in twee andere akten van de jaren 1530 en 1534. Aan hem verbind zich de tak gevesticht te Mechelen volgens eigendomsbewijzen die wij niet hebben kunnen kontroleren, en waarvan enkelen ons wel enige reden tot kritiek kunnen leveren. Men kent hem, buiten ‘n zekere Godfried van Erp, kanunnik van ‘t kapittel van Luik, (die hier natuurlijk niet op zijn plaats is)

Twee kinderen toe:

Wilhelmina, overleden in 1535.

Walram (die volgt:

VI. Walram huwde met Ida van Doorne, die als weduwe leefde in 1545, en moeder was van:

Walram, die volgt.

Godfroid, tweelingbroer van Walram. Hij ging wonen in Ramelange, lid van ‘t provoostschap van Briey in Lotharingen, hij huwde drie maal, kreeg in (1584) van de magistraat van Luik ‘n certificaat van z’n ontheffing uit de adelstand. Hij had ‘n zoon, ook ‘n Godfroid, die in Ramelange woonde in 1625 met z’n twee kinderen, waarvan men verder niets weet. Claudinde de d'Erp (sic), die volgens de "Etat de Noblesse de France" 1782 deel I blz. 55, in1604 huwde met Jean dÁlscheidt, raadslid, generaal ontvanger van ‘t Hertogdom Luxemburg, zoon van Jan, in de adelstand verheven door koning Philip II, en van Isabelle de Beauclaire, was waarschijnlijk Claudine d’Erp, en dochter van deze laatste Godfroid.

Jan.

Willem

VII. Walram van Erp schijnt den Bosch verlaten te hebben wegens de gebeurtenissen van die tijd, en na lange rijzen in Italie en Frankrijk zich gevestigd te hebben in Mechelen, waar hij, voor 1566 huwde met Lucretia Reyns, dochter van Gilles en van Anna-Maria Spijkens. Ze hebben haar testament op tijdens het leven van haar man, te Mechelen, op 12 september 1588, en was moeder van:

Michel, overleden, waarschijnlijk voor de datum van ‘t testament van zijn moeder, omdat hij daarin niet genoemd wordt.

Willem, die volgt.

Philip, stichter van een zijtak.

Walram, die veel reisde, evenals zijn vader, en in z’n oude dagen huwde, op 5 december 1631, met Margaretha Musson, waarschijnlijk z’n huishoudster.

Antoon, gehuwd in de S.Rombout in Mechelen, zonder huweliksaankondiging, op 21 januari 1615, met Anna van Bocholtz, dochter van Eduard de gouverneur van Keizerswerth, en van Sybille van Mansveld (dochter van Jan graaf van Mansfeld en van Catharina Jabachs). Deze laatste stond ‘n rente af aan haar dochter en aan haar schoonzoon door akte opgemaakt voor notaris Impens te Leuven, op 14 september 1620, Anna was kleindochter van Georges en van Wilhelmina van Erp. Uit hun huwelijk kwamen voort:

N. gedoopt in de S.Rombout op 29 januari 1619.

Arnold, gedoopt 6 juli 1617.

N. Gedoopt op 18 oktober 1619.

Sybille Christine, gedoopt in de S.Pieter van Mechelen op 27 oktober 1622, gehuwd met Piere de Nicolartz, heer van Atin, rechter (alcalde) aan ‘t Hof en raadgever-assessor van de lijfwacht van edelen, zoon van Willem, burgemeester van Tongeren, en van Elisabeth de Chanteleu. Hij stierf in 1698, na ‘n tweede huwelijk te zijn aangegaan met Maria-Magdalena van der Zijpen.

Barbara, gedoopt in de S.Pieter op 27 januari 1624.

Walram, gedoopt op 22 oktober 1625.

VIII. Willem van Erp (2. Hierboven), huwde bij contract van 4 februari 1606, gesloten ten overstaan van notaris de Somer, in Termonde, Geertruide de Bruyne, of liever de Brune, dochter van Olivier en van Gudule Doublet, bij ‘t sluiten van dit contract is hij bijgestaan door David van Sichelen, z’n neef van moeders zijde, door Antoon Reyns, raadslid in ‘t bestuur van Namen. Z’n oom, en door Antoon en Karel Reyns, z’n neven. (Theatre de la noblesse de Brabant). Hij huwde voor de tweede maal met Catharina van Manderscheidt, vrouwe van Volkendange, in ‘t Hertogdom Luxenburg. Hij woonde met deze laatste in Walferdange in 1625.

Van z’n eerste vrouw had hij:

Frans-Joseph, die volgt.

Claudius (Claude), die z’n geslachtlijst liet opstellen door de al te beroemde wapenbode (herout dármes) Jean de Launay. We behoeven niet te zeggen dat we niet daar onze inlichtingen verzameld hebben.

Philip, geboren te Mechelen op 26 oktober 1611.

Jan-Baptist, geboren te Mechelen, gedoopt in de st.Pieter op 30 januari 1613.

Catharina, gedoopt op 31 januari 1614

Catharina, gedoopt op 5 december 1616

Van zijn tweede vrouw had hij:

Lucrecia-Catharina, geboren op 19 juli 1626, gedoopt zoals haar beide halfzusters in S.Pieter van Mechelen, ten doop gehouden door Godfried van Erp, heer van Ramelange en door Elisabeth Lucrecia Reyns. Zij was vrouwe van Volkendange, en huwde op die plaats. Op 24 februari 1646, met Jan van Loen van Enschede, heer van Roosbeek en van Neer-Butzel, kapitein in ‘t regiment van Ryckelincx, zoon van Bernard en van Gisberta van Bakemont.

IX. Frans-Joseph van Erp, geboren te Mechelen op 10 november 1607, gedoopt in de S.Jan, overleden te Mechelen op 5 mei 1642. Huwde op 16 mei 1641 met Anna Carolina Streignart, genaamd "Charles", dochter van Caspar, schepen van Mechelen, en van Joanna Reyms, volle nicht van zijn vader. Zij maakte haar testament op te Mechelen op 21 september 1674, voor notaris van Dyck, en stierf de 19e van dezelfde maand, werd begraven naast haar man in de S.Jan.

Ze hadden een zoon.

NL. X. Ignatius-Caspar van Erp, heer van Mingelsfruyt en van Tessche. Hij huwde te Mechelen onder contract gesloten door notaris de Neve, op 10 april 1673, met Maie-Louise de Clerq, dochter van Louis, burgemeester van Mechelen, en van Hypolyta van Eesbeke, genaamd van Hagen, (welke eerst getrouwd was gewwest met Constatijn Rinceveld, heer van Mingelsfryt). Ze stierven beide te Mechelen: hij op 15 april 1693, en zij op 10 juni 1718. Ze werden begraven in de S.Jan.

Uit hun huwelijk kwamen voort:

Jan-Baptist, geboren 29 juni 1674, overleden te Brussel, in de parochie van N.D. de la Chapelle, op 8 april 1717, gehuwd met Marie-Michelle Noyelle, die overleed in dezelfde parochie op 14 december 1720.

Claude, geboren 26 april 1677, kapitein in ‘t regiment van de markies de Sart, en daarna religieus in de Abdij van Orval.

Anne-Marie, geboren op 7 juni 1679, religieuse te Muysen, geprofest 1691, onder de kloosternaam Edmonde.

Antoinette-Catherine, geboren op 10 mei 1681, eveneens religieuse in Muyden, als zuster Eugenie overleden op 2 september 1712, twaalf jaar na haar professie.

Jan-Baptist Hippolytus, geboren 10 december 1683, vermoord te Mechelen op 3 augustus 1716, begraven in de S.Jan.

Jacques-Franqois, geboren op 29 januari 1687, overleden in 1700.

Charles-Rodolphe-Michel, die volgt.

Hippolyte-Therese-Isabelle, geboren op 18 december 1692, overleden op 3 juni 1695.

Ange-Joseph, overleden op 15 april 1705.

XI. Charles-Rodolphe-Michel van Erp, heer van Mingelsfruyt, geboren te Mechelen op 30 september 1689, candidaat in de rechten, huwde eerst onder kontract aangegaan te Antwerpen voot notaris Snoyens op 2 novenmber 1719, met Marie-Isabelle-Jacqueline Gansacker, overleden op 18 juni 1727, enige dochter van Jacques-Joseph, heer van Schelle, en van Jacqueline Gonzales de Saldaigne. Hij huwde opnieuw met Anna-Theresia Peeters, genaamd Stommelins, geboren te Gent op 24 maart 1689, weduwe van Willem Theodorus van Hamme, baron van Stalle, zij overleed te Bleyenberg bij Leuven op 18 maart 1759, en was de dochter van Jean-Jacques (drost van ‘t land van Rodes, gedeputeerde van ‘t land van Alost), en van Honorine-Franqoise-Marie Heylinck. Charles maakte zijn testament op in Antwerpen, voor notaris van Tongerloo, op 13 september, en stierf in de loop van de zelfde maand. Hij had van z’n eerste vrouw de volgende kinderen:

Jacques-Rodolphe-Joseph, die volgt.

Thomas-Charles, geboren te Mechelen, gedoopt in de S.Jan op 8 november 1720, overleden in 1724.

Frans-Joseph, gedoopt op 26 juli 1723, in 1727 was hij al overleden.

Marie-Therese-Joseph, gedoopt op 28 november 1725, overleden op 18 november 1727.

Maria-Elisabeth, geboren in october 1724, overleden op 6 augustus 1725.

XII. Jacques-Rodolphe-Joseph van Erp, heer van Mingelsfruyt, huwde te Brussel in de parochie van S.Gudule op 23 april 1746, met Anne-Franqoise-Henriette Anthoni, ze hadden een dochter, Marie-Therese, gedoopt in de S.Gudule op 11 juni 1747.


New Ga ook eens op deze genealogische site's kijken New

Home

NedStat  NedStat   TopStat  TopStat

(laatste update 24.02.2004 20:42 )

Eventuele aanvullingen of opmerkingen graag een E-mail naar de Webmaster

© 1996-2011 Van Erp WebDesign


New Copyright textbestand New Privacyverklaring New Contact formulier New Hulp gevraagd New Waarschuwing New Bronnen New